donderdag 3 april 2008

Julia Boghe

Vandaag richten we de schijnwerpers op Julia Boghe, in Korbeek-Dijle bekend als “Julia van den Twaën”. Julia werd geboren te Bierbeek op 5.5.1925. Later verhuisden haar ouders naar Haasrode. Zij trouwde in 1946 met Korbekenaar Maurice Dottermans (Maurice van den Twaën) (°Korb.D.1926/ +Korb.D.2001). Julia en Maurice hebben één zoon, Jos, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.Het Boghe-verhaal begint in Leuven. Een jongetje was er te vondeling gelegd en het werd door de Leuvense administratie als Henricus Boghe ingeschreven op 30.9.1795. Henricus werd geplaatst bij Jan Baptist Coopmans te Haasrode. Hij trouwde in 1816 met de Haasroodse Maria Catharina Verstraeten (°Haasrode 1790/ +Haasrode 1869). In hun huwelijksakte staat dat Henricus een “vindelinck” was. Henricus verdiende zijn brood als werkman. Henricus en Maria Catharina kregen elf kinderen. Drie ervan overleden als baby of peuter. Een meisje overleed op de leeftijd van 19,5 jaar. Twee meisjes, Barbara en Anna Catharina, bleven ongehuwd wonen in het ouderlijk huis. De andere vijf waren jongens die allemaal huwden en de naam Boghe een ruime verspreiding gaven. Eén van de vijf zonen, Guillaume, promoveerde in 1846 tot dokter in de geneeskunde aan de Leuvense Universiteit. Henricus overleed te Haasrode in 1878.

Tot 1928 was Haasrode een gehucht van Bierbeek. Waar hierna Bierbeek staat, als plaats van geboorte of overlijden, kan dat evengoed Haasrode betekenen.

De vierde van de elf kinderen was: Petrus (Josephus) Boghe (°Bierbeek 1821/ +Haasrode 1892). Hij trouwde in 1841 met Maria Philippina Schees (°Bierbeek 1814/ +Haasrode 1881). Zij kregen vijf kinderen – een zesde werd doodgeboren. Petrus was landbouwer. Na het overlijden van Maria Philippina zou hij nog hertrouwen met Anna Maria Denruyter, weduwe van Josephus Tombeur.

Barbara Boghe (°Bierbeek 1831/ +Bierbeek 23.7.1897), één van de twee ongetrouwde zussen van Petrus, legateerde, na het overlijden van haar jongere zus Anna Catharina, bij testament, opgemaakt op 8.9.1896, twee percelen grond van respectievelijk 39a40ca en 86a10ca aan de kerkfabriek van Haasrode-Bierbeek (Stichting Boghe). Het perceel van 39a10ca werd in 1909 door de kerkfabriek verkocht, met toelating van de Regering (K.B.), om de toren van de kerk af te werken. Het perceel van 86a10ca, gelegen in de De Betstraat, is door de kerkfabriek, niet zo lang geleden, verkocht aan de gemeente Oud-Heverlee om er jeugdlokalen op te bouwen. Het in de familie Boghe overgeleverde verhaal dat de kerk van Haasrode werd gebouwd op één van de Boghe-percelen klopt niet. De gronden waarop de kerk en de pastorij staan en waarop het kerkhof ligt werden door de gemeente Bierbeek verworven van de hertog van Arenberg door een ruiling in 1877. De kerk werd gebouwd in 1894-95.

De jongste van de vijf kinderen van Petrus Boghe en Maria Philippina Schees was: Vital Boghe (°Bierbeek 1856/ +Haasrode 1929). Hij trouwde in 1878 met (Elisabetha) Coleta Loonbeek (°Bierbeek 1856/ +Leuven 1931). Vital en Coleta waren landbouwers in Haasrode. Zij kregen tien kinderen. Het oudste, een jongen, overleed op 2,5 jaar.

De voorlaatste in de rij van de tien kinderen van Vital Boghe en Coleta Loonbeek was: Joseph Boghe (°Bierbeek 1896/ +Haasrode 1937). Hij trouwde met (Maria) Louisa (Leontina) Vanneck (°Bierbeek 1893/ +Haasrode 1985). Joseph en Louisa waren landbouwers. Zij kregen drie dochters. Maar Joseph overleed in zijn 41ste levensjaar. De oudste dochter was toen 18 jaar, de tweede, Julia, onze senior in de kijker, 12 jaar, en de jongste 3 jaar. Met vereende krachten, eerst met de hulp van een boerenknecht en daarna in samenwerking met een broer van Louisa, hebben zij zich erdoor geslagen. Dat Julia toen de verantwoordelijkheid over de keuken kreeg heeft ertoe geleid dat zij later met succes haar kookkunst ter beschikking kon stellen van anderen. Moeder Louisa Vanneck was 48 jaar weduwe toen ze overleed in 1985, ruim 92 jaar oud.

Vier tantes Boghe van Julia waren getrouwd met een Korbekenaar en woonden na hun huwelijk in Korbeek-Dijle:
Philippina Boghe x Jan Meulemans (Jan Perkoe)
Bertha Boghe x Jules Goovaerts (Zjuul van Volles)
Marie Boghe x Frans Goovaerts (Frans van Staa van Volles)
Rosalie Boghe x Leon Van Geel (Leon van Soeë).
Met Korbeekkermis kwamen Bertha, Marie en Roos helpen in het café van Jan Perkoe en zus Piene. En zo hebben ook zij een Korbekenaar aan de haak geslagen.

Julia’s nonkel Constant Boghe was de grootvader van Constant Boghe junior, de man van Hilda Van Caudenberg en jarenlang schepen van de gemeente Oud-Heverlee.

Armand Boghe, de man van Josée Vranckx (Zjozei van Mille van Koëpes) is een achterachterkozijn van Julia Boghe.

Kijken we nu eens naar de voorouders Vanneck van Julia.

Mijn Vanneck-verhaal begint met Joannes Van Neck en Anna Coen. Zij leefden in Bierbeek in het begin van de jaren 1700.

Joannes en Anna hadden een dochter Catherina Van Neck (°Bierbeek 1725). Catherina trouwde te Bierbeek in 1756 met haar achterkozijn Jeroen Van Neck. Zij hadden dispensatie nodig van de kardinaal-aartsbisschop van Mechelen wegens bloedverwantschap in de 3de graad (volgens het kerkelijk recht = 6de graad in het burgerlijk recht).

Jeroen en Catherina hadden een zoon Petrus Jeroen Van Neck (°Bierbeek 1760/ +Bierbeek 1844). Petrus Jeroen was landbouwer en trouwde met Maria Elisabeth Nackaerts (°Bierbeek 1761/ +Bierbeek 1847). Ook Maria Elisabeth had Van Neck-bloed in de aders. Haar moeder was Elisabeth Van Neck (°Bierbeek 1719/ +Bierbeek 1781), een dochter van Hieronymus Van Neck en Anna Christens, die ook leefden in Bierbeek in het begin van de jaren 1700.

Petrus Jeroen Van Neck en Maria Elisabeth Nackaerts hadden een zoon Petrus Josephus Vanneck (°Bierbeek 1798). Deze trouwde met Maria Vannerum (°Bierbeek 1810). Een jongere broer van Petrus Josephus, Francis Van Neck, week uit naar Korbeek-Dijle en werd er de stamvader van de grote Van Neck-familie.
Vanneck in één woord of Van Neck in twee woorden, vroeger was het allemaal niet zo belangrijk. Vóór de annexatie van onze gewesten door Frankrijk in 1795 schreven de pastoors in de parochieregisters samengestelde familienamen bijna steeds in twee of meer woorden. De Fransen, vanaf 1795, schreven consequent alle familienamen in één woord. Na de Franse tijd hebben sommigen de Franse schrijfwijze behouden en anderen zijn teruggekeerd naar de meer traditionele stijl.

Petrus Josephus Vanneck en Maria Vannerum hadden een zoon Philippus Vanneck (°Bierbeek 1847). Hij was landbouwer te Bierbeek Berg en trouwde met Barbara Beken (°Bierbeek 1847). Philippus was een kozijn van radenmaker Jan Van Neck, de overgrootvader van de huidige oudste Van Neck-generatie in Korbeek-Dijle, en van Rosalie Van Neck, de grootmoeder van Roza, Julia en Bertha Michiels, eveneens uit Korbeek-Dijle.

Philippus en Barbara hadden een dochter (Maria) Louisa (Leontina) Vanneck, de moeder van Julia Boghe.

Julia, met al je Meulemans-, Goovaerts-, Van Geel-, Van Neck- en Michiels-familieleden in Korbeek-Dijle ben jij er in feite tussen eigen volk terechtgekomen. Dat je nog vele jaren in goede gezondheid van de Korbeekse lucht uit de Dijlevallei mag genieten.

Cyriel Letellier (met medewerking van Omer Steeno)