donderdag 3 april 2008

Het Sacrament Van Het Vormsel

Wat is een sacrament?
Sacramenten zijn gewijde tekenen waaraan God werkdadige kracht verleent en die volledige deelname aan het kerkelijk leven inhouden.
Wat is het sacrament van het Vormsel?
Vanaf het doopsel worden kinderen herhaaldelijk uitgenodigd om hun geloof te belijden. Met hun vormsel spreken zij meer bewust hun geloofsbelijdenis uit. Daarmee beamen zij het geloof van de kerk, waarin zij vroeger gedoopt werden.Is het doopsel het sacrament van Pasen, dan is het Vormsel het sacrament van Pinksteren. Op die dag drijft de Geest de apostelen naar buiten.
Zo ook ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in een missionaire kerk op zich te nemen. De zeven gaven van de Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.
Vormen komt van vromen: sterk en krachtig maken om deel te nemen aan de zending van Christus.
(Uit letterGREEP, driemaandelijks tijdschrift van Kerk en Leven)
C.L.