woensdag 20 februari 2008

Maria Lichtmis

Op zondag 3 februari 2008 was er in Korbeek-Dijle de jaarlijkse eucharistieviering verzorgd door KVLV ter gelegenheid van O.L.Vr.Lichtmis. ONTMOETING was het thema.
Als openingsgebed baden wij samen: God, vandaag herdenken wij hoe uw Zoon naar de tempel werd gebracht. Laat ons, in het spoor van Jozef en Maria, dankbaar zijn om elk nieuw leven.
Leer ons elkaar te beminnen met de warmte van ons hart. Dan wordt ons huis een echte thuis. Dat vragen wij U door Christus Jezus onze Heer.


Bij de offerande bad de priester:
God van liefde en God van licht, uw liefde groeit in de harten van de mensen door de warmte die anderen uitstralen.
Uw kracht is als zout in onze voeding, uw genegenheid als een lichtflits in onze ogen en uw tederheid als de schaduw van een weldoende omarming.
Jezus gaf ons brood vol van uw levensenergie.
Hij gaf ons de wijn van verbondenheid met U.
Schenk ons uw aanwezigheid vandaag en alle dagen, dan kunnen wij in onze omgang met anderen als uw Licht voor de wereld zijn vanuit de kracht en in de Geest van Jezus uw Zoon.KVLV-bestuursleden zorgden voor: welkom en inleiding, vergevingsmoment, eerste lezing, voorbeden, de begeleidende tekst bij het Onze Vader "Zeven maal licht en zeven maal vuur", het aansteken van de kaarsjes, de inleiding tot de kaarswijding en een bezinning op het einde. Proficiat, KVLV, een heel mooie mis!

C.L.