dinsdag 22 januari 2008

Zuster Chretienne

Bij de oudere Bertemnaren is “zuster Chrétienne” een begrip! Mijn moeder, Elisa Laes, die school gelopen had bij de Zusters van Liefde in Bertem, sprak met veel liefde en waardering over zuster Chrétienne die de leiding had over de huishoudschool reeds vóór de eerste wereldoorlog.
In het “Handboek voor de Vereerders van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel” van Elisa Verstappen (Lizà van Haëngke Verstappen), de moeder van Charel Bruggemans en de grootmoeder van Margriet en Odile Bruggemans, vond ik bijgaand herinneringsprentje van zuster Chrétienne.

Cyriel Letellier