zondag 13 januari 2008

Tussentijdse Verkiezing Van De Kerkraad

Van de kerkraad, bestaande uit vijf leden plus de parochie-administrator (Guy Van Haver), moeten in 2008 drie leden worden vervangen of herkozen. Iedere inwoner van Korbeek-Dijle die zich geroepen voelt om een taak te vervullen bij het materiële beheer van de kerk en de eredienst dient schriftelijk zijn/haar kandidatuur in te dienen bij E.H. Guy Van Haver, Dorpsstraat 59/A b2 te 3050 Oud-Heverlee, vóór 1 februari 2008.