woensdag 30 januari 2008

Jules Mommaerts

Vandaag is het de beurt aan Jules Mommaerts om in de schijnwerpers te treden. Jules werd geboren te Korbeek-Dijle op 2.3.1924. Hij is er gekend als "Zjuul van de Pachter". Hij is de zoon van Louis Mommaerts (de Pachter van Coeckelberghs) en Marie Cammaerts (Merie van de Pachter). Hij trouwde in 1950 met Paula De Bontridder (Paula van Bontes) (°Korb.D.1929). Jules en Paula hebben drie dochters en zes kleinkinderen.Het Mommaertsverhaal in Korbeek-Dijle begint bij Andries Mommaerts (+Korb.D.1693). Hij huwde te Korbeek-Dijle in 1677 met Joanna Van Hamme (+Korb.D.1718). Of Andries ook geboren is in Korbeek-Dijle is onbekend. De Korbeekse parochieregisters van vóór 1635 zijn verloren gegaan door verwoestingen tijdens een vijandelijke bezetting bij de belegering van Leuven in 1635.


Maar Andries was niet de eerste Mommaerts in Korbeek-Dijle. Van een zekere Petrus Mommaerts overleed te Korbeek-Dijle een 18-jarige dochter in 1635. Waarschijnlijk komen de Korbeekse Mommaerts'en van Erps. Daar leefden veel Mommaerts'en in het begin van de jaren 1600 en twee kinderen van Andries Mommaerts en Joanna Van Hamme hadden een peter of een meter uit de grote Erpse Mommaertsfamilie.Andries Mommaerts was pachter van de hoeve Luezenborg, de voorgangster van de Blyenberghoeve. Hij bewerkte 90ha 44a 16ca. Andries was schepen van de heerlijkheid Korbeek-Dijle gedurende zeven jaar tussen 1679 en 1690. Hij was ook kerkmeester in 1680. Andries en Joanna hadden drie kinderen, waarvan de jongste: Antonius.Antonius Mommaerts (°Korb.D.1686/+Korb.D.1770) trouwde te Korbeek-Dijle in 1714 met Maria Boogaerts (°Korb.D.1688/ +Korb.D.1774). Ook Antonius was pachter van Luezenborg. In 1755 was hij de grootste boer van Korbeek-Dijle met 43ha. Hij was schepen van de heerlijkheid Korbeek-Dijle gedurende tien jaar tussen 1723 en 1748. Antonius en Maria hadden negen kinderen. De tweede jongste was Petrus of Peter.


Petrus Mommaerts (°Korb.D.1730/+Korb.D.1779) trouwde te Egenhoven in 1759 met Catharina Elisabeth Coeckelberghs (°Egenhoven 1732/+ na 13.1.1799). Ook hij was pachter van Luezenborg en schepen van de heerlijkheid Korbeek-Dijle in 1771. Maar Peter overleed op 49-jarige leeftijd. Zo heeft hij de miserie van de Franse Revolutie niet meer meegemaakt. Zijn weduwe des te meer. Op 13 en 14 januari 1799 heeft de Franse bezetter de drie klokken van de Korbeekse kerk aangeslagen en naar Brussel laten vervoeren. De Fransen eisten daarvoor twee wagens op en acht paarden. Eén wagen en twee paarden waren van de weduwe van Peter Mommaerts. Waarschijnlijk werd de grootste klok, van ca 1800 pond, op één wagen geladen en de twee kleinste klokken, van ca 1300 pond en ca 800 pond, op de andere wagen. Dat daarvoor vier paarden per wagen nodig waren zou men kunnen verklaren door de omstandigheid dat het midden in de winter was en de toestand van de wegen waarschijnlijk erbarmelijk.


Petrus en Catharina Elisabeth hadden zes kinderen. Franciscus Ludovicus was de tweede jongste.


Franciscus Ludovicus Mommaerts (°Korb.D.1768/+Korb.D.1844) trouwde te Neerijse in 1802 met Maria Elisabeth Decoster (°Neerijse 1778/+Korb.D.1846). Ook zij zijn waarschijnlijk nog pachters geweest van Luezenborg, dat in 1810 door Ambrosius Goubau werd omgebouwd tot Blyenberg. In 1839 kochten zij het Hof van Overbist aan de Veeweide. Franciscus Ludovicus was lid van het bureel der kerkmeesters van 1826 tot waarschijnlijk aan zijn dood in 1844. Franciscus Ludovicus en Maria Elisabeth hadden tien kinderen. Het was hun dochter Maria Theresia, zevende in de rij, die in 1855 het Kapelletje aan de Veeweide liet bouwen. Hun vierde kind was Joannes Franciscus.Joannes Franciscus Mommaerts (Jan Cisses) (°Korb.D.1808/ +Korb.D.1885) trouwde te Korbeek-Dijle in 1846 met Maria Catharina Vermeulen (°Korb.D.1816/+Korb.D.1881). Zij woonden op de boerderij op de hoek van de Nijvelsebaan en de Kleinebroekstraat. Jan Cisses was schepen van Korbeek-Dijle onder burgemeester Remy Prosper Honnorez van 1858 tot 1870, en lid van de kerkraad van 1847 tot aan zijn dood in 1885. Hij was tevens voorzitter van de kerkraad van 1867 tot 1885. Jan Cisses en Maria Catharina hadden vijf kinderen. Behalve zoon Jozef overleden ze allemaal op relatief jonge leeftijd.Jozef Mommaerts (Jef van Jan Cisses) (°Korb.D.1850/ +Korb.D.1931) huwde te Korbeek-Dijle in 1888 met Mathilde Coeckelberghs (°Korb.D.1858/+Korb.D.1928). Zij waren landbouwers op de voorvaderlijke boerderij van Coeckelberghs. Jef van Jan Cisses was schepen van Korbeek-Dijle van 1906 tot 1919, en burgemeester, ter vervanging van de overleden Engelbert De Greef (den Ingel), van 1919 tot 1921. Hij werd opnieuw schepen in 1925 tot aan zijn dood in 1931. Jef van Jan Cisses was ook lid van de kerkraad van 1914 tot 1919. Jef en Mathilde hadden drie kinderen: Marie, Jules en Louis. Jules werd krijgsgevangen genomen in de oorlog 1914-1918 en verbleef voor de rest van de oorlog in Hameln bij Hannover in Duitsland. Bij zijn terugkeer na de oorlog – per boot over de Noordzee en door het Kanaal - overleed hij te Brest (Frankrijk) aan de Spaanse griep.Louis Mommaerts (de Pachter van Coeckelberghs) (°Korb.D.1892/ +Korb.D.1977) trouwde te Korbeek-Dijle in 1918 met Marie Cammaerts (°Korb.D.1897/+Leuven 1983). Ook zij waren landbouwers op de Coeckelberghshoeve. Louis Mommaerts was gemeenteraadslid, in opvolging van de overleden Louis De Bontridder, van 1935 tot 1938. Louis en Marie hadden zes kinderen, waarvan eentje als vijf maanden oude baby is overleden. Jules was de oudste.Volgen we nu de Cammaerts-voorouders van Jules.Het Cammaertsverhaal begint in Wezembeek-Oppem. Daar leefden in de eerste helft van de jaren 1700 Hieronymus Cammaerts en Maria Theresia Arnalsteen. In 1727 kregen zij een zoon: Michiel.Michiel Cammaerts (°Wezembeek-Oppem 1727/+Korb.D.1776) trouwde in de Sint-Jacobsparochie te Leuven in 1752 met de Vossemse Catharina Dewit (°Vossem 1728/+Korb.D.1793). Bij de Volkstelling van januari 1755 woonden zij in Korbeek-Dijle. Michiel was handarbeider. Hij was niettemin een man van aanzien. Hij was schepen van de heerlijkheid Korbeek-Dijle van 1761 tot aan zijn dood in 1776. Hij was rentmeester van kerk en H.Geest van 1765 tot 1775 en kerkmeester in 1775.Hun zoon Jan Baptist Cammaerts (°Korb.D.1768/+Winksele 1829) trouwde te Heverlee in 1795 met Maria Catharina Laermans (°Bunsbeek 1777/+Winksele 1853). Zij woonden in Winksele.Hun zoon Guilielmus Cammaerts (°Winksele 1799/+Neerijse 1881) trouwde te Neerijse in 1833 met Josina Beersaerts (°Neerijse 1812/+Neerijse 1899). Zij woonden in Neerijse.Hun zoon Henricus Cammaerts (Haëngke Cammoos) (°Neerijse 1851/+Korb.D.1944) trouwde, als weduwnaar, te Korbeek-Dijle in 1894 met weduwe Christina Devan (°Korb.D.1859/+Korb.D.1942). Samen hadden zij nog twee dochters: Marie en Bertha.Marie Cammaerts trouwde met Louis Mommaerts, de ouders van Jules.Wie meer wil weten over de Mommaerts'en herleze maar eens mijn artikels "Korbeekse Senioren in de Kijker" (Jozef Maginelle) in Kerk en Leven van 14.4.2004 en "Het Mariakapelletje en het Hof van Overbist aan de Veeweide te Korbeek-Dijle" in Kerk en Leven van 21.4.2004.Wie meer wil weten over de Cammaerts'en herleze mijn artikels "Korbeekse Senioren in de Kijker" (Roza Michiels) in Kerk en Leven van 29.6.2005 en "Mijn grootouders en hun gezin in de Eerste Wereldoorlog en daarbuiten" in Kerk en Leven van 8.11.2006.Genoeg over de voorouders van Jules. Nu iets over hemzelf.Jules is licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen (later werd dat licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen). Hij heeft tien jaar, van 1950 tot 1960, in het toenmalige Belgisch Kongo gewerkt, eerst als adjunct van, en daarna als gewestbeheerder. Hij was er samen met zijn vrouw Paula en hun kinderen. Nadien heeft Jules in België in een privébedrijf gewerkt, aan de Provincie Oost-Vlaanderen en aan het Ministerie van Volksgezondheid. Door zijn verblijf in Kongo had Jules de smaak van het exotische te pakken. Hij maakte elk jaar een grote reis waardoor hij veel moois op onze wereld mocht ontdekken. Van elke reis heeft hij een prachtige diareeks samengesteld die hij nog geregeld met commentaar presenteert.


Jules, ondanks je 83 jaar ben je nog heel fit en gezond. Dat je het zo nog vele jaren mag volhouden.


Cyriel Letellier