donderdag 10 januari 2008

De Sint-Stevensgilde Van Korbeek-Dijle Huldigt Oud-Zangers

Bij de viering van haar 25-jarig bestaan huldigde de Sint-Stevensgilde, het gemengd parochiaal zangkoor van Korbeek-Dijle, alle leden die sinds 1982 ooit in het koor hebben gezongen. Sommigen kunnen helaas niet meer meezingen om diverse redenen: verhuis, leeftijd of andere. De parochie bood na de mis op kerstavond een receptie aan voor de jubilarissen. De koorleden maakten van het feest gebruik om Jan Moeyersons, de dirigent, ook in de bloemetjes te zetten.
Voor de ruim zestig oud-zangers die nog in leven zijn, maakte de Sint-Stevensgilde een certificaat op naam als bewijs van erkentelijkheid en dank. Wie afwezig was op de viering krijgt dit document thuis.
Jan Moeyersons noemde het in zijn feestrede het voorlopig laatste mirakel van Sint-Stefanus, dat de gilde nu al 25 jaar bestaat, zelfs beter en groter is dan ooit; en dit in een klein dorp als Korbeek-Dijle. Het koor telt nu inderdaad 26 aktieve zangers en wordt zo goed als altijd aan het orgel begeleid door Boud Van Wambeke, soms afgelost door Hans de Wit.
Gedurende die 25 jaar werd het koor materieel bijgestaan door het gemeentebestuur van Bertem met toelagen, bureautica en materiaalondersteuning. Ook de parochie en de kerkfabriek van Korbeek-Dijle hebben steeds het koor gesteund. De Sint-Stevensgilde spreekt hier haar waardering uit voor allen die bijdroegen tot haar voortbestaan en dankt met name Cyriel Letellier, die gedurende 24 jaar heeft meegezongen, als haar grote pleitbezorger en steunpilaar in de parochie.
J.M.