woensdag 12 december 2007

Uit “Ons Parochieblad” Van 27 December 1953

Pastoor Marcel Lievens was toen één jaar in Korbeek-Dijle – schreef de pastoor in de “PAROCHIALE KRONIEK” van “ONS PAROCHIEBLAD”:

Dierbare Parochianen,
Hier het eerste nummer van ons nieuw Parochieblad!
We willen daarmee een middel hebben om alles, wat ons, christenmensen, nauw aan ’t hart ligt, mee te delen.
Dit blad wil alles, wat onze parochie beleeft, meedelen en de echo zijn van elke blijde en droeve gebeurtenis van onze gezinnen.
Ons Parochieblad, het wil bij de mensen de christelijke lering voorhouden; het wil trachten recht te zetten wat verkeerd is; het wil u vrijwaren voor een valse levensopvatting; het wil een aansporing zijn tot vuriger parochieleven en een middel tot meer eensgezindheid en naastenliefde onder elkaar.
En zullen onze zieken en onze oudjes ook niet blij zijn iets te kunnen lezen over onze schone godsdienst en over het leven in de parochie?... En denkt ge niet dat ook onze soldaten gaarne het Parochieblad zullen ontvangen? Het zal voor hen een steun zijn om goed te blijven en een schakel die hen aan de parochie gebonden houdt.
Voor ons allen, dierbare parochianen, moet het Parochieblad worden: een wekelijkse “BRIEF VAN GOD”, waarop wij met vreugde wachten, omdat hij ons zeker meer geluk brengt.
Uw Pastoor.