zondag 16 december 2007

Lucie Bruggemans

We richten vandaag de schijnwerpers op Lucie Bruggemans (Lucie van Zjulleke Mère). Zij werd geboren te Korbeek-Dijle op 15.7.1923. In 1941 trouwde zij met haar kozijn Kamiel Bruggemans (Mikke Mère) (°Korb.D.1914/+Sint-Joris-Weert 1996). Lucie en Kamiel kregen drie kinderen: Godelieve, Nicole(+) en Ivo(+), vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.De ouders van Lucie waren: Julius Bruggemans (Zjulleke Mère) (°Korb.D.1885/+Korb.D.1974) en Maria Catharina Hulens (Trinet) (°Oud-Heverlee 1890/+Leuven 1979).

Nemen we eerst eens de familie Bruggemans onder de loep.

Op 15.2.1749 trouwden te Bertem: Antonius Bruggemans en Anna Dorothé. Zij waren inwijkelingen in Bertem. Maar van waar ze afkomstig waren vond ik niet terug. Anna overleed te Bertem in 1785 en Antonius eveneens te Bertem in 1793.

Hun oudste zoon, Henricus Bruggemans (°Bertem 1750/ +Korb.D.1833), week uit naar Korbeek-Dijle. Met zijn tweede vrouw, Joanna Maria Berthels (°Korb.D.1761/+Korb.D.1830), werd hij de stamvader van de Korbeekse Bruggemans’en. Van Lucie en Kamiel zijn Henricus en Joanna Maria de betovergrootouders.

De overgrootouders van Lucie en Kamiel waren: Joannes Franciscus Bruggemans (°Korb.D.1803/+Korb.D.1873) en Clara Mees (°Korb.D.1795/+Korb.D.1854).

Hun grootouders: Antonius Franciscus Bruggemans (°Korb.D.1833/ +Korb.D.1916) en Maria Elisabeth Ruelens (°Korb.D.1842/ +Korb.D.1917).

De ouders van Lucie heb ik reeds vernoemd. En de ouders van Kamiel waren: Victor Bruggemans (Torre Mère) (°Korb.D.1877/ +Scherpenheuvel 1963) en Coleta Broes (Klekke) (°Neerijse 1880/+Korb.D.1962).

Theofiel Bruggemans (Fille Spek), over wie ik schreef in Kerk en Leven van 21 januari 2004, is een kozijn van Lucie en Kamiel. Hij takt af op de stamboom bij Antonius Franciscus Bruggemans en Maria Elisabeth Ruelens.

René Bruggemans (de Champetter), over wie ik schreef in Kerk en Leven van 11 augustus 2004, is veel verder familie. Hij takt af op de stamboom bij Henricus Bruggemans en Joanna Maria Berthels.

De moeder van gemeentesecretaris Raf De Coster, Amelie Bruggemans (van Sint-Joris-Weert), die ik vermeldde in Kerk en Leven van 8
september 2004, takt af op de zijtak van René Bruggemans.

Een Bruggemans van Bertem die ik nog niet ter sprake bracht, is Joanna Elisabeth Bruggemans (°Bertem 1911). Zij trouwde met Korbekenaar Jozef Creffier (Jef van de Wietre van Del). Zij was een zus van Louis Bruggemans (1914-2003) uit de Dottermansstraat in Bertem. In zijn laatste levensjaren zagen wij Louis ’s zondags regelmatig in de mis in Korbeek-Dijle. Om hun band met de Korbeekse Bruggemans’en te bepalen moeten we teruggaan tot de Bertemse stamouders: Antonius Bruggemans en Anna Dorothé.

Volgen we nu de stamreeks Hulens van Lucie’s moeder, Trinet.

Op 24.5.1727 werd in Erps Barbara Pauwels geboren. Zij trouwde te Erps in 1749 met Remigius Huelens (°ca 1713) “ex patria leodiensi” (betekent waarschijnlijk: “uit het land van Luik”). Zij zijn de vijfde generatie vóór Trinet. Zij hadden negen kinderen waaronder een tweeling. Vier kinderen overleden vóór zij één jaar oud waren.
Remigius overleed te Erps in 1773 en Barbara eveneens te Erps in 1805. De jongste van hun kinderen was Joannes of Jan.

Vierde generatie vóór Trinet: Jan Hulens (°Erps 1766/+Veltem 1822) trouwde te Erps in 1786 met Joanna Maria Roelants (°Veltem 1762/+Veltem 1836). Zij vestigden zich in Veltem en kregen er acht kinderen. Hun vijfde was Joannes Jacobus.

Derde generatie vóór Trinet: Joannes Jacobus Hulens (°Veltem 1795/+Veltem 1854) trouwde te Veltem in 1816 met Joanna Maria Lemmens (°Veltem 1787/+Veltem 1855). Jacobus en Joanna Maria hadden drie kinderen. De middenste was Jan Baptist.

Tweede generatie vóór Trinet: Jan Baptist Hulens (°Veltem 1818/+Oud-Heverlee 1901) trouwde te Heverlee in 1861 met de Oud-Heverlese Catharina Vanopdenbosch (°Oud-Heverlee 1824/+Oud-Heverlee 1894). Jan Baptist was dienstknecht te Heverlee en Catharina was er dienstmeid. Dit verklaart waarom zij in Heverlee zijn getrouwd en er ook gewoond hebben tot april 1862. Dan verhuisden zij naar Oud-Heverlee, naar “Eau-douce, chemin de Wavre n°4”. Daar kregen zij hun kinderen. Hun oudste was Henricus.

Eerste generatie vóór Trinet: Henricus Hulens (°Oud-Heverlee 1865/ +Oud-Heverlee 1930) trouwde te Oud-Heverlee in 1889 met Lucia Mois (°Châtelineau (bij Charleroi) 1861/+Oud-Heverlee 1920).
Naast Trinet hadden Henricus en Lucia nog twee dochters en een zoon: Philippine trouwde met Arthur Grauwels, Justine met Emmanuel Crabbé (Manuël van de Paais) en Theodoor met Bertha De Greef (de zus van Torre Paal).

Lucie, jij waart altijd een opgewekte vrouw die hield van gezelligheid en prettige omgang met mensen, maar in je latere jaren heb je veel harde klappen moeten incasseren.
Dat je in Ter Meeren met de beste zorgen omringd moge worden.
Cyriel Letellier