woensdag 12 december 2007

Devotiekaarsjes

Vanaf 1.1.2008 zal het aansteken van een kaarsje bij het beeld van O.L.Vrouw of van Sint-Jozef 0,50 euro kosten.