zondag 16 december 2007

Lucie Bruggemans

We richten vandaag de schijnwerpers op Lucie Bruggemans (Lucie van Zjulleke Mère). Zij werd geboren te Korbeek-Dijle op 15.7.1923. In 1941 trouwde zij met haar kozijn Kamiel Bruggemans (Mikke Mère) (°Korb.D.1914/+Sint-Joris-Weert 1996). Lucie en Kamiel kregen drie kinderen: Godelieve, Nicole(+) en Ivo(+), vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.De ouders van Lucie waren: Julius Bruggemans (Zjulleke Mère) (°Korb.D.1885/+Korb.D.1974) en Maria Catharina Hulens (Trinet) (°Oud-Heverlee 1890/+Leuven 1979).

Nemen we eerst eens de familie Bruggemans onder de loep.

Op 15.2.1749 trouwden te Bertem: Antonius Bruggemans en Anna Dorothé. Zij waren inwijkelingen in Bertem. Maar van waar ze afkomstig waren vond ik niet terug. Anna overleed te Bertem in 1785 en Antonius eveneens te Bertem in 1793.

Hun oudste zoon, Henricus Bruggemans (°Bertem 1750/ +Korb.D.1833), week uit naar Korbeek-Dijle. Met zijn tweede vrouw, Joanna Maria Berthels (°Korb.D.1761/+Korb.D.1830), werd hij de stamvader van de Korbeekse Bruggemans’en. Van Lucie en Kamiel zijn Henricus en Joanna Maria de betovergrootouders.

De overgrootouders van Lucie en Kamiel waren: Joannes Franciscus Bruggemans (°Korb.D.1803/+Korb.D.1873) en Clara Mees (°Korb.D.1795/+Korb.D.1854).

Hun grootouders: Antonius Franciscus Bruggemans (°Korb.D.1833/ +Korb.D.1916) en Maria Elisabeth Ruelens (°Korb.D.1842/ +Korb.D.1917).

De ouders van Lucie heb ik reeds vernoemd. En de ouders van Kamiel waren: Victor Bruggemans (Torre Mère) (°Korb.D.1877/ +Scherpenheuvel 1963) en Coleta Broes (Klekke) (°Neerijse 1880/+Korb.D.1962).

Theofiel Bruggemans (Fille Spek), over wie ik schreef in Kerk en Leven van 21 januari 2004, is een kozijn van Lucie en Kamiel. Hij takt af op de stamboom bij Antonius Franciscus Bruggemans en Maria Elisabeth Ruelens.

René Bruggemans (de Champetter), over wie ik schreef in Kerk en Leven van 11 augustus 2004, is veel verder familie. Hij takt af op de stamboom bij Henricus Bruggemans en Joanna Maria Berthels.

De moeder van gemeentesecretaris Raf De Coster, Amelie Bruggemans (van Sint-Joris-Weert), die ik vermeldde in Kerk en Leven van 8
september 2004, takt af op de zijtak van René Bruggemans.

Een Bruggemans van Bertem die ik nog niet ter sprake bracht, is Joanna Elisabeth Bruggemans (°Bertem 1911). Zij trouwde met Korbekenaar Jozef Creffier (Jef van de Wietre van Del). Zij was een zus van Louis Bruggemans (1914-2003) uit de Dottermansstraat in Bertem. In zijn laatste levensjaren zagen wij Louis ’s zondags regelmatig in de mis in Korbeek-Dijle. Om hun band met de Korbeekse Bruggemans’en te bepalen moeten we teruggaan tot de Bertemse stamouders: Antonius Bruggemans en Anna Dorothé.

Volgen we nu de stamreeks Hulens van Lucie’s moeder, Trinet.

Op 24.5.1727 werd in Erps Barbara Pauwels geboren. Zij trouwde te Erps in 1749 met Remigius Huelens (°ca 1713) “ex patria leodiensi” (betekent waarschijnlijk: “uit het land van Luik”). Zij zijn de vijfde generatie vóór Trinet. Zij hadden negen kinderen waaronder een tweeling. Vier kinderen overleden vóór zij één jaar oud waren.
Remigius overleed te Erps in 1773 en Barbara eveneens te Erps in 1805. De jongste van hun kinderen was Joannes of Jan.

Vierde generatie vóór Trinet: Jan Hulens (°Erps 1766/+Veltem 1822) trouwde te Erps in 1786 met Joanna Maria Roelants (°Veltem 1762/+Veltem 1836). Zij vestigden zich in Veltem en kregen er acht kinderen. Hun vijfde was Joannes Jacobus.

Derde generatie vóór Trinet: Joannes Jacobus Hulens (°Veltem 1795/+Veltem 1854) trouwde te Veltem in 1816 met Joanna Maria Lemmens (°Veltem 1787/+Veltem 1855). Jacobus en Joanna Maria hadden drie kinderen. De middenste was Jan Baptist.

Tweede generatie vóór Trinet: Jan Baptist Hulens (°Veltem 1818/+Oud-Heverlee 1901) trouwde te Heverlee in 1861 met de Oud-Heverlese Catharina Vanopdenbosch (°Oud-Heverlee 1824/+Oud-Heverlee 1894). Jan Baptist was dienstknecht te Heverlee en Catharina was er dienstmeid. Dit verklaart waarom zij in Heverlee zijn getrouwd en er ook gewoond hebben tot april 1862. Dan verhuisden zij naar Oud-Heverlee, naar “Eau-douce, chemin de Wavre n°4”. Daar kregen zij hun kinderen. Hun oudste was Henricus.

Eerste generatie vóór Trinet: Henricus Hulens (°Oud-Heverlee 1865/ +Oud-Heverlee 1930) trouwde te Oud-Heverlee in 1889 met Lucia Mois (°Châtelineau (bij Charleroi) 1861/+Oud-Heverlee 1920).
Naast Trinet hadden Henricus en Lucia nog twee dochters en een zoon: Philippine trouwde met Arthur Grauwels, Justine met Emmanuel Crabbé (Manuël van de Paais) en Theodoor met Bertha De Greef (de zus van Torre Paal).

Lucie, jij waart altijd een opgewekte vrouw die hield van gezelligheid en prettige omgang met mensen, maar in je latere jaren heb je veel harde klappen moeten incasseren.
Dat je in Ter Meeren met de beste zorgen omringd moge worden.
Cyriel Letellier

Misviering voor de overleden leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 2007

Op zondag 2 december 2007 was er in Korbeek-Dijle de jaarlijkse misviering voor de overleden leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Traditiegetrouw werd de mis muzikaal opgeluisterd door de Harmonie. De stukken die zij speelden waren uitstekend gekozen en bijzonder zacht en gedisciplineerd gebracht.


Een aanwezige oud-muzikant van Sint-Cecilia kreeg er heimwee van. Ook pastoor Jos Geyskens genoot met volle teugen. Het spontaan applaus na de viering was echt verdiend.
C.L.

Sint-Elooiviering In Bertem 2007

Op zaterdag 1 december 2007 vierde Bertem traditiegetrouw zijn patroonheilige en de patroon van smeden en voerlieden, Sint-Eligius, of Sint-Elooi. Zoals altijd met een H. Mis waarin Sint-Elooibroodjes werden uitgedeeld, gevolgd door de paarden- en tractorwijding. Hierbij enkele sfeerbeelden.woensdag 12 december 2007

Uit “Ons Parochieblad” Van 27 December 1953

Pastoor Marcel Lievens was toen één jaar in Korbeek-Dijle – schreef de pastoor in de “PAROCHIALE KRONIEK” van “ONS PAROCHIEBLAD”:

Dierbare Parochianen,
Hier het eerste nummer van ons nieuw Parochieblad!
We willen daarmee een middel hebben om alles, wat ons, christenmensen, nauw aan ’t hart ligt, mee te delen.
Dit blad wil alles, wat onze parochie beleeft, meedelen en de echo zijn van elke blijde en droeve gebeurtenis van onze gezinnen.
Ons Parochieblad, het wil bij de mensen de christelijke lering voorhouden; het wil trachten recht te zetten wat verkeerd is; het wil u vrijwaren voor een valse levensopvatting; het wil een aansporing zijn tot vuriger parochieleven en een middel tot meer eensgezindheid en naastenliefde onder elkaar.
En zullen onze zieken en onze oudjes ook niet blij zijn iets te kunnen lezen over onze schone godsdienst en over het leven in de parochie?... En denkt ge niet dat ook onze soldaten gaarne het Parochieblad zullen ontvangen? Het zal voor hen een steun zijn om goed te blijven en een schakel die hen aan de parochie gebonden houdt.
Voor ons allen, dierbare parochianen, moet het Parochieblad worden: een wekelijkse “BRIEF VAN GOD”, waarop wij met vreugde wachten, omdat hij ons zeker meer geluk brengt.
Uw Pastoor.

Devotiekaarsjes

Vanaf 1.1.2008 zal het aansteken van een kaarsje bij het beeld van O.L.Vrouw of van Sint-Jozef 0,50 euro kosten.

woensdag 5 december 2007

Chiro Kadee Viert Feest Van Christus-Koning

Op zondag 25 november 2007 was de Chiro van Korbeek-Dijle vroeg uit de veren voor de woord- en communiedienst waarmee zij hun feest van Christus-Koning begonnen.
Na een woordje van de voorgangster lazen tien kinderen en een leidster de schuldbelijdenis.


Dan bad de voorgangster:
Je moet zoeken, elkaar beter leren kennen, iemand aanvaarden zoals hij is, met zijn fouten, maar vooral met zijn talenten, geven en nemen, oplossingen zoeken en spanningen doorbreken. Het ideaal kan niet in één keer worden bereikt: aan een goede ploeg, een goede sfeer moet je voortdurend werken.
Goede Vader, omdat wij dromen van zo’n ideaal, over mensen die elkaar op deze manier aanvaarden en waarderen, zijn wij hier bijeengekomen. Wij willen immers ons leven, onze Chiro, alle gemeenschappen waarin wij leven spiegelen aan het voorbeeld van Christus-Koning.


Drie chirojongeren lazen de voorbeden.


En na de communie spraken zes jongeren hun engagementswoord uit als leiding.
Met dank aan de Chiro en aan Maria, die het bijzonder goed doet als voorgangster.
C.L.

Mathilde Vanderveken

Vandaag richten we de spots op Mathilde Vanderveken. Mathilde werd geboren te Neerijse op 15.6.1923. Zij trouwde met Jules Van Geel (°Korb.D.1924/+Leuven 1989). Samen exploiteerden zij een landbouwbedrijf in Korbeek-Dijle. Mathilde en Jules hebben drie kinderen en acht kleinkinderen.


De ouders van Mathilde waren: Frans Vanderveken (Frans Krebber) (°Korb.D.1888/+Neerijse 1972) en Marie Verwinnen (Neerijse 1886/+Neerijse 1946), landbouwers te Neerijse. Zij hadden zes kinderen.

Haar grootouders: Isidoor Vanderveken (Dorre Krebber) (°Neerijse 1874/+Neerijse 1960) en Marie Debontridder (°Korb.D.1871/+Neerijse 1905). Naast Frans hadden Isidoor en Marie ook een dochter: Maria Vanderveken, die later trouwde met René Van Asbroeck.
Marie Debontridder was nog geen 34 jaar toen zij overleed begin 1905. Isidoor Vanderveken hertrouwde met Theresia Hendrickx uit Blanden. Isidoor en Theresia waren landbouwers op Langerode. Samen kregen zij geen kinderen meer.
Haar overgrootouders: Jan Baptist Vanderveken (°Neerijse 1837/ +Neerijse 1912) en Coleta Lurquin (°Blanden 1839/+Neerijse 1916). Hierbij een foto uit de oude doos van Jan Baptist en Coleta.Coleta was de tweede vrouw van Jan Baptist. Met zijn eerste vrouw, Elisabeth Barbara Vanpée, had Jan Baptist twee kinderen, en met Coleta vijf, waarvan de eerste twee, een tweeling, als baby overleden. Isidoor was de enige zoon in het gezin. De jongste, Clemence, trouwde met Louis Debontridder (Lewie den Bonte) uit Korbeek-Dijle, de broer van Marie Debontridder. Jan Baptist en Coleta waren landbouwers en herbergiers op Langerode.

Haar betovergrootouders: Guilielmus Vanderveken (°Neerijse 1807/+Heverlee 1864) en Maria Catharina Crabbé (°Neerijse 1799/+Neerijse 1855).

Haar oud-ouders: Jan Baptist Vanderveken (°Neerijse 1775/ +Neerijse 1842) en Anna Maria Jacobs (°Oplinter 1772/+Neerijse 1862).

Haar oud-grootouders: Joannes Vanderveken en Maria Anna Vandereedt.

Volgen we nu eens de stamreeks Verwinnen van Mathilde.

Op 30.4.1802 trouwden te Bertem, vóór burgemeester Philippe Stroobants, Alexien Verwinne en Thérèse De Roy. Alexien was 25 jaar, vondeling, en geboren te Brussel in 1777. Hij was dagloner en woonde in Bertem. Zijn bruid, Thérèse De Roy, 24 jaar, woonde eveneens in Bertem maar was geboren in Haren in 1778. De huwelijksdatum, 30 april 1802, werd toen niet als dusdanig genoteerd door de gemeentesecretaris. Deze schreef, zoals het hoorde: 10 floréal de l’an 10 de la République française. Maar het huwelijksregister van Bertem vertoont hier een merkwaardig verschijnsel: de tien koppels die trouwden na 20 ventôse en vóór 30 prairial van het jaar 10 (na 11 maart en vóór 19 juni 1802) trouwden allemaal op 10 floréal (30 april), of werden tenminste allemaal zo ingeschreven. Merk op: 30 april is de 50ste dag na 11 maart en de 50ste dag vóór 19 juni. Was dat manipulatie van de gemeentesecretaris? Wou hij absoluut 10 trouwende koppels hebben op 10 floréal van het jaar 10? Floréal was echter niet de tiende maar de achtste maand van de republikeinse kalender. Rare vaststelling, waarvoor ik geen verklaring heb. Ik ben nog gaan kijken in het parochiaal huwelijksregister van Bertem van 1802. Dit bracht helemaal geen oplossing, want in dezelfde periode is daar door pastoor Lamal maar één huwelijk ingeschreven en dan nog op 18 mei. Alexius Verwinne en Theresia De Roy, noch de negen andere koppels van 10 floréal, komen er in voor. Onze mensen waren toen een beetje de pedalen kwijt. Vóór de Franse Revolutie bestond alleen het kerkelijk huwelijk. Met de revolutie voerden de Fransen het burgerlijk huwelijk in en tegelijk verboden zij de pastoors die weigerden de eed van trouw aan de republiek af te leggen, hun priesterambt uit te oefenen. Pastoor Lamal was waarschijnlijk een eedweigeraar want hij was Bertem moeten ontvluchten om niet aangehouden te worden. Voor de kerk trouwen was dus niet eenvoudig, en vele koppels zagen de noodzaak er niet van in om na het burgerlijk huwelijk ook nog eens kerkelijk te trouwen. In 1802 trouwden er in Bertem 21 koppels voor de wet en slechts zes voor de kerk. Vijf koppels onder hen trouwden zowel voor de wet als voor de kerk. Vier onder hen eerst voor de kerk en dan voor de wet. In de rustigere jaren nadien werden vele burgerlijke huwelijken met jaren vertraging kerkelijk bekrachtigd.
Thérèse De Roy overleed te Bertem in 1836 en Alexien Verwinne eveneens te Bertem in 1849. Alexien en Thérèse waren de betovergrootouders van Mathilde.

Hun zoon Jan Baptist Verwinnen (°Bertem 1810/+Neerijse 1879) trouwde te Neerijse in 1841 met Barbara Lahaye (°Neerijse 1809/+Neerijse 1873), de overgrootouders van Mathilde. Zij waren landbouwers.

Jan Baptist en Barbara hadden één van hun zonen naar zijn vader genoemd: Jan Baptist Verwinnen (°Neerijse 1848/+Neerijse 1905). Deze trouwde te Neerijse in 1874 met Maria Coleta Goossens (°Neerijse 1852/+Neerijse 1914). Zij waren de grootouders van Mathilde. Jan Baptist was landbouwer en koopman in beesten. Jan Baptist en Maria Coleta hadden zes kinderen, onder wie:

Marie Verwinnen (1886-1946) die trouwde met Frans Vanderveken (1888-1972), de ouders van Mathilde.

Marie Verwinnen was een nicht van Constant (Stake) Verwinnen (°Heverlee 1894), een gekend veekoopman wonende in Egenhoven.. Zij hadden dus dezelfde grootouders: Jan Baptist Verwinnen en Barbara Lahaye. De ouders van Stake waren: Jean François Verwinnen, geboren in Neerijse, en Jeanne Debroeck, geboren in Heverlee. Stake Verwinnen was een charmeur. Ik herinner mij een uitspraak van hem die hem helemaal typeerde: “Ge moet zjantie (gentil, lief, vriendelijk) zaë oon de joenge juffrave.”

Mathilde, jij komt uit een sterk boerengeslacht en jijzelf hebt je helemaal in het boerenleven ingeleefd. Dat je scherpe geest nog vele jaren in een gezond lichaam mag vertoeven.
Cyriel Letellier