dinsdag 27 november 2007

Philomène Van Kildonck

Philomène Van Kildonck (Fillemein van Lewie van Jukke) werd geboren te Korbeek-Dijle op 16.4.1923. Zij trouwde met Albert Swillen (°Sint-Pieters-Rode 1927/+Leuven 2004). Philomène en Albert hebben één dochter, Paula, en twee kleindochters.


Van de huidige familienamen in Korbeek-Dijle komen alleen de namen Mommaerts en Van Kildonck reeds voor in de oudste nog bestaande parochieregisters (van doopsels, huwelijken en overlijdens) van Korbeek-Dijle, en dat is vanaf 1635.

Tot acht generaties vóór Philomène kan ik haar stamreeks Van Kildonck met zekerheid reconstrueren. Maar er zijn nog oudere Van Kildonck’s bekend in Korbeek-Dijle die zeer waarschijnlijk de negende en de tiende generatie van haar stamreeks vormen.

In de negende generatie vinden we Sebastiaan Van Kildonck (+Korb.D.1643). Hij was getrouwd met Elisabeth Boon (+Korb.D.1677). Sebastiaan was kerkmeester in 1629, rentmeester van kerk en H.Geest van 1632 tot 1642 en meier van de heer van Korbeek van 1634 tot aan zijn dood in 1643. Meier in het Ancien Régime was te vergelijken met burgemeester nu.

In de tiende generatie ontmoeten we Willem (= Guilielmus) Van Kildonck, waarschijnlijk de vader van Sebastiaan. Hij was kerkmeester in 1605, 1617 en 1624 en schepen van 1602 tot 1614 en van 1624 tot aan zijn dood in 1635.

Klimmen we nu in de vaststaande stamboom Van Kildonck van Philomène.

Achtste generatie vóór Philomène: Egidius Van Kildonck (+Korb.D.1662) trouwde met weduwe Anna Boon te Korbeek-Dijle in 1654. Zij kregen één dochter en twee zonen. Hun oudste zoon was eveneens een Egidius.

Zevende generatie: Egidius Van Kildonck (°Korb.D.1657/ +Korb.D.1711) trouwde te Korbeek—Dijle in 1686 met weduwe Anna Van Hamme (°Neerijse 1663/+Korb.D.1708). Zij kregen zeven kinderen waarvan er twee als kind overleden: één als baby en één als bijna-12-jarige. De jongste zoon was Joannes Van Kildonck.

Zesde generatie: Joannes Van Kildonck (°Korb.D.1706/+Oud-Heverlee 1777) trouwde te Oud-Heverlee in 1734 met Maria Anna Stroobants (+Oud-Heverlee 1743). Zij kregen te Oud-Heverlee zes kinderen. Toen Maria Anna overleed was de oudste (een zoon) 8,5 jaar en de jongste (ook een zoon) 2,5 maand. Of Joannes hertrouwd is heb ik niet kunnen achterhalen. In Oud-Heverlee heb ik geen tweede huwelijk gevonden. Wel vond ik er het overlijden van zijn jongste zoon op 10-jarige leeftijd.
*
Overal waar ik hier Oud-Heverlee schrijf kan dat even goed Vaalbeek (’t Zenneke) zijn. Vóór de invoering van de burgerlijke stand, rond 1795, bestonden alleen parochieregisters, en kerkelijk ressorteert Vaalbeek onder Oud-Heverlee. Alle doopsels, huwelijken en overlijdens van Oud-Heverlee en Vaalbeek werden in dezelfde registers van Oud-Heverlee geschreven zonder te specifiëren of het om een inwoner van Vaalbeek of van Oud-Heverlee ging.
*
De tweede zoon van Joannes Van Kildonck en Maria Anna Stroobants was een Jan Van Kildonck.

Vijfde generatie: Jan Van Kildonck (°Oud-Heverlee 1737/+Vaalbeek 1803) trouwde te Bierbeek in 1774 met Catharina Gilis (°Bierbeek 1746). Een zoon van Jan en Catharina, Philippe, trouwde met Marie Catherine Van Geel, dochter van David Van Geel die afkomstig was van Korbeek-Dijle en burgemeester was van Vaalbeek. De oudste van de vijf kinderen van Jan en Catharina die in Oud-Heverlee werden geboren was Joannes Van Kildonck.

Vierde generatie: Joannes Van Kildonck (°Oud-Heverlee 1779/ +Korb.D.1848) trouwde te Korbeek-Dijle in 1802 met Elisabeth Thérèse Boogaerts (°Korb.D.1774/+Korb.D.1835). Te Korbeek-Dijle kregen zij vier kinderen. De tweede jongste was Jan Baptist.

Derde generatie: Jan Baptist Van Kildonck (°Korb.D.1813/ +Korb.D.1897) trouwde te Korbeek-Dijle in 1862 met Maria Anna Vandermueren (°Korb.D.1832/+Korb.D.1907). Jan Baptist en Maria Anna kregen te Korbeek-Dijle twee kinderen: August en Jan Francis. Zij woonden in de Kerkstraat in het Brouwershuis.

Tweede generatie: August Van Kildonck (Jukke van Kildoenk) (°Korb.D.1863/+Korb.D.1954) trouwde te Korbeek-Dijle in 1891 met zijn nicht Joanna (Wagne) Vandermueren (°Korb.D.1861/ +Ledegem 1940). Jukke en Wagne kregen te Korbeek-Dijle vier kinderen: Maria Josepha (1888-1918), voorkind van Wagne, Louis (1891-1960), Clement (1898-1987) en Frans (1900-1988). Maria Josepha, Clement en Frans bleven ongehuwd. Wagne overleed te Ledegem (bij Kortrijk) in mei 1940 waar de familie gevlucht was voor het oorlogsgeweld. Clement en Frans bleven samen wonen in het Brouwershuis.

De broer van August, Jan Francis Van Kildonck (de Klaaine) (°Korb.D.1867/+Korb.D.1941) trouwde met Maria Felicia Mathys (°Oud-Heverlee 1861). Zij bleven wonen op het deel van het ouderlijk domein langs de kant van de huidige Kostersberg. De Klaaine en zijn vrouw bleven kinderloos maar adopteerden een nichtje, Irma Mathys (Irma van de Klaaine) (°Oud-Heverlee 1899). Irma was de moeder van Julia Vermeulen en de grootmoeder van Willy Criegers.

Eerste generatie: Louis Van Kildonck (Lewie van Jukke) (°Korb.D.1891/+Leuven 1960) trouwde te Korbeek-Dijle in 1922 met Pauline Vandervorst (Plin van Haëngke van Fluppes) (°Heverlee 1895/+Neerijse 1986). Louis en Pauline kregen te Korbeek-Dijle twee kinderen: Philomène (°1923) en Jozef (1926-1994).

Klimmen we nu in de stamboom Vandervorst van Philomène.

Rond 1800 leefden in Leefdaal de betovergrootouders van Philomène: Engel Vandervorst en Elisabeth Catherina Dewinter. Zij waren dagloners. In 1801 kregen zij een zoon, Philippus Vandervorst. In 1830 was Philippus dienstbode op het Hof van Ormendaal op Heverlee-Dries bij boer Carolus Boogaerts. In 1836 maakte boerenknecht “Flup” Vandervorst een hele sprong op de maatschappelijke ladder door zijn huwelijk met de ruim 18 jaar oudere Elisabeth Boogaerts, zuster van zijn meester Carolus. Flup en Elisabeth kregen een nieuwgebouwde hoeve in de westelijke hoek van het Ormendaaldomein.
Amper zeven jaar getrouwd overlijdt Elisabeth in 1843. In 1848 hertrouwt de 47-jarige Flup Vandervorst met de meid op zijn boerderij, de 20 jaar jongere Theresia Ronsmans (°Korb.D.1821), die reeds moeder was van een zoontje, Guillaume. Flup en Trees zijn de overgrootouders van Philomène. Zij krijgen samen nog drie kinderen: Elisabeth, Henricus en Josephina.
Theresia overlijdt op 37-jarige leeftijd in 1859. Flup blijft achter met vier kinderen tussen 12 en 3 jaar oud. Hij overleeft zijn tweede vrouw meer dan 18 jaar en overlijdt in 1877.

De grootouders van Philomène: Henricus Vandervorst (Haëngke van Fluppes) (°Heverlee 1851/+Heverlee 1927) trouwde te Heverlee in 1881 met Anna Maria Philomena Lorent (Meine) (°Heverlee 1855/+Heverlee 1936). Haëngke van Fluppes en Meine woonden waar nu Hugo Vanacker en Martine Goossens wonen. Zij kregen negen kinderen. Twee van hen, Jef en Frans, bleven ongehuwd wonen in het ouderlijk huis. Dochter Anastasie (Sie) trouwde met Louis Creffier (de Wietre van Del). Zij werd 101 jaar. Dochter Thérèse trouwde met Gustaaf Schoolmeesters (Staf van Ciske).

Dochter Pauline Vandervorst (Plin van Haëngke van Fluppes) trouwde met Louis Van Kildonck (Lewie van Jukke). Zij zijn de ouders van Philomène.

Philomène, jij stamt uit één van de oudste Korbeekse families waarvan in onze streek geen andere Van Kildonck’s zijn overgebleven dan jouw tak die daarenboven een ommetje gemaakt heeft langs Oud-Heverlee. Alle hoop om de naam Van Kildonck levend te houden rust nu op de kleinzoon van je broer, op Brecht Van Kildonck! Leef nog lang en gelukkig met mooie herinneringen aan je voorouders.

Cyriel Letellier