woensdag 31 oktober 2007

Diner Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking 2007

De zaal bij Don Bosco zat eind-september boordevol voor het missiediner van de WOS, de Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking van Korbeek-Dijle. Veel bekenden zagen wij er; ook nieuwe vrienden. Allemaal met vriendelijke gezichten …
Het WOS-cocktail blijft verrassend fris, de soep steeds vers, de steaks mals en warm, de zalm altijd aantrekkelijker, ijstaart de superieure afsluiter. En de wijn, hij streelde de tongen! Veel belangrijker blijft de aandacht voor het missie- en ontwikkelingswerk van de paters en zusters in Congo, Ruanda, Haïti, Guatemala. Ook in Nicaragua door dorpsgenoot Valeer Neckebrouck.
Samen steunden jullie hen met 3000 euro aan de maaltijd en 500 euro giften. Fantastisch! De mannen en vrouwen die hun leven gewijd hebben aan de armen van onze wereld danken jullie van harte.
Dank U wel dus aan allen die uitnodigden, aan alle eters en aan allen die in stilte wat geld hebben geschonken.
Dank U wel ook aan allen die materieel steunden: aan Don Bosco die de zaal ter beschikking stelde met gas, water en electriciteit; aan de parochie die borden, bestekken, glazen en pannen bezorgde; aan hen die groenten of ander materiaal leverden.
Dank U wel aan allen die werkten vóór en achter de keukendeur.
Dank U wel aan allen die wij hier vergeten zijn.
Wij hopen jullie volgend jaar terug te zien.

De WOS

Verhaal rond Adele Ronsmans en haar moeder Maria Catherina Vandeputte uit Leefdaal

Aanvulling van het verhaal over Julia Vandeputte

“Delle” Ronsmans was de vrouw van Louis Vandeputte (den Burte). Zij waren de grootouders van o.a. Julia Vandeputte uit Korbeek-Dijle en René en Roger Vandeputte uit Leefdaal. De foto’s: links René, rechts Roger.


De familie Ronsmans van Delle is generaties lang gekend als “van den Trul”.

Maria Catharina Vandeputte was de schoonmoeder van den Burte en tegelijk zijn tante, de zus van zijn vader. Zij stichtte een Leefdaals gezin dat herhaaldelijk wisselde van samenstelling en twaalf kinderen Ronsmans voortbracht uit vier verschillende ouderparen.
Hoe ging dat in zijn werk?

1. Op 11.4.1861 trouwde de 22-jarige Maria Catharina Vandeputte te Leefdaal met herbergier Jan Baptist Ronsmans. Zij kregen drie kinderen:
- Maria Silvia (°1863): trouwde later met Eduardus Josephus De Keyzer en overleed te Leefdaal in 1908
- Maria Ludovica (°1864): overleed als baby van 1,5 maand
- Maria Elisabeth (°1865).
Jan Baptist Ronsmans overleed te Leefdaal op 3.12.1866, 32 jaar oud.

2. Maria Catharina hertrouwde te Leefdaal op 28.12.1867 met Franciscus Ronsmans, 38 jaar, een oudere broer van Jan Baptist.
Met hem kreeg zij twee kinderen:
- Maria Ludovica (°1868): overleed als baby van 1 maand
- Maria Adelia (°1869): “Delle” die later trouwde met “den Burte”.
Enkele maanden na de geboorte van “Delle” overleed moeder Maria Catharina Vandeputte, op 6.10.1869, 30 jaar oud.

3. Haar tweede man, Franciscus Ronsmans, hertrouwde te Leefdaal op 27.4.1870 met Maria Elisabeth Hemeleers (°Duisburg 1843). Met haar kreeg hij twee kinderen:
- Felix (°1871): later koopman, getrouwd met Maria Leontina Trappeniers
- Florentina (°1872).
Maar de dag na de geboorte van haar jongste dochtertje overleed Maria Elisabeth Hemeleers, op 4.1.1872, 28 jaar oud. En vier dagen na haar moeder overleed ook Florentientje.

4. Franciscus Ronsmans trouwde voor de derde maal, met Virginia Ariën, geboren in het Limburgse Paal ca 1847. Met haar kreeg hij vijf kinderen:
- Maria Remigius (°1875): overleed als baby van 2 maanden
- Remigius (°1876): later landbouwer, overleed ongehuwd in 1913
- Clementia (°1878): trouwde met veekoopman Josephus Machtens; hun zoon Terentius Vitalis Machtens en zijn vrouw Seraphina Van Meerbeeck zijn de ouders van Magda Machtens getrouwd met Raoul Bruggemans, de huidige uitbaters van de “Trullekeshoeve” in Leefdaal.
- Tirentius (°1881): trouwde met Seraphina Wauters uit Bertem; hun zoon Augustinus en zijn vrouw Bertina Feytens zijn de ouders van Adelain, Maria en Rozine Ronsmans (“van den Trul”) in Bertem.
- Maria Nathalia (°1885): overleed als 3-jarige kleuter.

Virginia Ariën overleed te Leefdaal op 19.7.1892, 45 jaar oud.
Franciscus Ronsmans overleed te Leefdaal op 12.7.1899, 70 jaar oud.

Cyriel Letellier

woensdag 24 oktober 2007

Julia Vandeputte

Vandaag richten we de schijnwerpers op Julia Vandeputte. Julia werd geboren te Bertem op 14.12.1924. Zij is sinds eind vorig jaar weduwe van Jozef Maginelle (°Korb.D.26.9.1917/+Leuven 2.12.2006), erekoster van Korbeek-Dijle. Julia en de koster hebben vijf kinderen, dertien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen.


Uit de kwartierstaat die ik opstelde van Julia lichten we eerst de Vandeputte’s:

De ouders van Julia: Josephus Vandeputte (“Jefke van den Burte” in Leefdaal en “Jefke van den Boerte” in Bertem) (°Leefdaal 1899/ +Korb.D.1987) en Mathilde Lismont (°Bertem 1900/ +Korb.D.1992). Jefke en Mathilde hadden naast Julia nog een tweede dochter, Maria, die echter overleed op 16–jarige leeftijd in januari 1947. Jefke was landbouwer en lange tijd voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand van Bertem (de voorloopster van het huidige OCMW). Mathilde was een jaargenote van mijn moeder, Elisa Laes, en samen hebben zij school gelopen bij de Zusters van Liefde in Bertem. Merkwaardig feit: in het jaar dat mijn moeder haar jongste dochter kreeg werd Mathilde grootmoeder van haar oudste kleindochter.

De grootouders van Julia: Ludovicus Vandeputte (den Burte) (°Leefdaal 1865/+Leefdaal 1933) en Maria Adelia Ronsmans (Delle) (°Leefdaal 1869/+Oudergem). Louis en Adèle waren landbouwers in Leefdaal. Zij waren nicht en kozijn. De moeder van Adèle, Maria Catharina Vandeputte, was een zus van de vader van Louis, Joannes Josephus Vandeputte.
Den Burte en Delle hadden buiten Jefke nog vijf kinderen, o.a. Jan Baptist Vandeputte (Tist van den Burte), die in Leefdaal bleef wonen, in de Korbeekstraat. Tist heeft drie zonen: Leefdalenaar René Vandeputte (°1924) getrouwd met Julia Verboomen, de ouders van Marcel (op de Sint-Franciscusberg in Bertem) en Bernadette (in Vossem), Clement die vertrok uit Leefdaal en reeds overleden is, en Leefdalenaar Roger Vandeputte (°1934) getrouwd met Irène Verdeyen, de ouders van Martine (in Holsbeek) en Anne (in Bertem).

De overgrootouders van Julia: Joannes Josephus Vandeputte (°Leefdaal 1829/+Leefdaal 1866) en Maria Elisabeth Berthels (°Neerijse 1834/+Leefdaal 1895). Joannes Josephus was ook landbouwer. Hij overleed op 37-jarige leeftijd, vijf maanden na de geboorte van zijn zoon Louis. Elisabeth Berthels was een dochter van Korbekenaar Antonius Berthels. Antonius Berthels was een halfbroer van de grootmoeder en een kozijn van de grootvader van Dolf van den Bettel, van Treis Bettel en van Teike (de vrouw van Kevaune), en een nog verdere bloedverwant van Mille Bettel, Lewie de Scheper en de Stanje. De moeder van Victor Beersaerts (de Kwint) en de moeder van Petrus Rongé (Piër van Kui) waren zussen Berthels. Hun vader was ook een halfbroer van Antonius.

Ik was vroeger al eens tot de vaststelling gekomen dat kapster Sonja Vanderveken langs de Devan’s een ver familielid was van haar man Danny Rongé. Nu stel ik vast dat Piër van Kui (een overgrootvader van Danny) een kozijn was van de Kwint (een overgrootvader van Sonja) en een achterkozijn van Teike (een overgrootmoeder van Sonja). Sonja en Danny worden dus vandaag nog een beetje meer familie verklaard van mekaar, en ook een beetje van Julia Vandeputte.

In 1868 hertrouwde Elisabeth Berthels met Korbekenaar Engelbertus De Greef (°Korb.D.1828/+Leefdaal 1893), koopman in aardappels. Engelbert was een oom van Louis De Greef (Lewie den Titte).
Louis Vandeputte (den Burte), slechts twee jaar en drie maanden oud als zijn moeder hertrouwde, zal zijn stiefvader Engelbert De Greef waarschijnlijk altijd als zijn echte vader hebben beschouwd. Engelbert De Greef kwam ongelukkig aan zijn einde. Hij verdronk in de Voer.
Zoals Louis Vandeputte als vijf maanden oude baby zijn vader verloor, zo verloor ook Adèle Ronsmans toen ze pas acht maanden oud was haar moeder, Maria Catharina Vandeputte, op 30-jarige leeftijd. Hoe jong ook, Maria Catharina was reeds weduwe van een broer van haar man. De gemiddelde levensverwachting was toen nog erg laag.
Adèles vader, Franciscus Ronsmans, hertrouwde met Maria Elisabeth Hemeleers. Maar minder dan twee jaar later overleed ook zij. Franciscus trouwde dan voor de derde maal, met Virginia Ariën, die Adèle heeft grootgebracht.

De betovergrootouders van Julia: Franciscus Vandenputte (°Wakkerzeel - toen een gehucht van Werchter - 1803/+Leefdaal 1844) en Maria Vanden Wijngaerden (Leefdaal 1805/ +Leefdaal 1859). Toen Franciscus ingeschreven werd in het geboorteregister van Werchter was België een deel van Frankrijk. De gemeentesecretaris schreef toen 15 prairial van het jaar 11 van de Franse Republiek. Deze secretaris was een buitengewoon vooruitziend man: achter de naam van de boreling schreef hij: “conscrit de l’an 31” (dienstplichtige van het jaar 31). Het jaar 31 is er nooit gekomen. Op 1 januari 1806 (11 nivôse van het jaar 14) schakelde men opnieuw over naar de Gregoriaanse kalender.
Franciscus en Maria hebben mekaar waarschijnlijk leren kennen in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar Franciscus dienstbode was. Na zijn huwelijk werd Franciscus landbouwer in Leefdaal.
Geboren als Vandenputte in Wakkerzeel (Werchter) overleed Franciscus als Vandeputte in Leefdaal.

De oud-ouders van Julia: Petrus Vandenputte (°Wakkerzeel 1764/ +Wakkerzeel 1830)en Joanna Lanciers (°Herent 1772/+Wakkerzeel 1829). Zij waren landbouwers in Wakkerzeel.

De oud-grootouders van Julia: Henricus Vanden Putte en Elisabeth Claes, ook Wakkerzelenaren.


Volgen we nu eens de stamreeks Lismont van Julia Vandeputte’s moeder Mathilde Lismont:

Mathilde’s ouders: Jan Baptist Lismont (°Bertem 1854/+Bertem 1936) en Anna Catharina Erven (°Heverlee 1858/+Bertem 1915). Jan Baptist was schrijnwerker in de Blokkenstraat te Bertem.

Mathilde’s grootouders: Josephus Augustinus Lismont (°Leuven 1815/+Bertem 1899) en Maria Theresia Somers (°Bertem 1815/+Bertem 1858). Joseph August was schrijnwerker in de Dorpstraat te Bertem. Theresia Somers overleed, slechts 42½ jaar oud, na 14 jaar huwelijk. Zoontje Jan Baptist was toen amper 4 jaar oud. Joseph August is nooit hertrouwd.

Mathilde’s overgrootouders: Deodatus (of Dieudonné) Lismont (°Gingelom ca 1766/+Leuven 1825) en Anna Maria Derom (°Kortenberg 1776/+Leuven 1826). Zij waren “bierverkopers” in de Leverstraat te Leuven. De Leverstraat was het deel van de huidige Dirk Boutslaan tussen de trappen van de Sint-Pieterskerk en de Dijle.

Mathilde’s betovergrootouders: Hubertus Lismont en Anna Catharina Franssen, inwoners van Gingelom ten oosten van Landen in de provincie Limburg.

Julia, jij hebt je leven in dienstbaarheid doorgebracht. Met veel toewijding heb je jarenlang oudere familieleden verzorgd, en als laatste nog vele jaren je man. Ondertussen bracht je vijf kinderen groot die na het uitzwermen en vermenigvuldigen nog steeds hun zoeten inval hebben bij jou. Maar zij dragen je op de handen. Geniet nog vele jaren van hun zorgzame aandacht.

Cyriel Letellier

donderdag 18 oktober 2007

Yvonne Lemmens

Vandaag is het de beurt aan Yvonne Lemmens om even in de schijnwerpers te staan. Yvonne werd geboren te Korbeek-Dijle op 25.6.1922. Zij was getrouwd met Charly Bruffaerts (Sjarli van de Witten Boer) (°Korb.D.1922/+Leuven 1986). In Korbeek-Dijle is zij bekend als “Yvonne van Tist” (vóór haar huwelijk) of “Yvonne van Sjarli van de Witten Boer” (na haar huwelijk). Yvonne en Charly hebben één zoon: Harry Bruffaerts. Een ouder broertje van Harry overleed toen het 2½ maand oud was.Volgen we nu de voorouders Lemmens van Yvonne.

Haar ouders: Petrus Henricus Lemmens (Tist van Lemmes) (°Korb.D.1892/+Korb.D.1969) en Maria Elisabeth Deboet (Mie Tist) (°Korb.D.1894/+Korb.D.1962). Tist en Mie hielden café op den Dries. In de jaren 30 en 40 van 1900, toen hun vier dochters: Julia, Trés, Lieza en Yvonne, in de fleur van hun leven waren, draaide het café op volle toeren. Dochter Lieza (Krol) heeft het café daarna nog vele jaren uitgebaat. Ook Nadine Hendrickx, een dochter van Trés, heeft vele jaren meegedraaid om het café glans te geven.

Haar grootouders: Desiderius Lemmens (Lemmes) (°Everberg 1870/ +Korb.D.1950) en Pelagie Darche (Pelle) (°Korb.D.1872/ +Korb.D.1949). Langs Lemmes en Pelle had Yvonne een zeer grote familie. In Korbeek-Dijle blijft daarvan niet veel meer over: Albert Lemmens, Irène Darche en Lily Lava.

Haar overgrootouders: Josephus Eduardus Lemmens en Catharina Josephina Cludts, in Everberg.

Volgen we nu de voorouders Deboet van Yvonne.

Haar grootouders: Petrus Deboet (Pië Deboet) (°Korb.D.1864/ +Korb.D.1932) en Theresia Verbinnen (Treis de Weif) (°Holsbeek 1855/+Korb.D.1930).
Pië Deboet was de tweede man van Theresia Verbinnen. Theresia was weduwe van August Guilielmus Creffier (+Leuven 1883). Theresia had twee kinderen Creffier, onder wie Elisa, vrouw van Victor Vandenplas en moeder van Moke Kreulle en Plaske, en vijf kinderen Deboet, onder wie Mie Tist, en Pauline, die trouwde met mijn oom Henri Letellier (Rie Cammoos), kantonnier in Schaffen.
Pië Deboet was een oudere broer van August Deboet (de Jutte van den Boette).

Haar overgrootouders: Jan Baptist Deboet (Nolle van den Boette?) (°Bertem 1833/+Korb.D.1885) en Maria Regina Nijs (°Korb.D.1839/ +Korb.D.1912). De Korbeekse familie Nijs had haar stek, volgens de kadasterkaart van Popp (1854), aan de bovenkant van de Putstraat waar nu Herman Schol woont en waar voordien het schamel huisje stond van Celestina Deboet (Stinne Nolleke), de jongste zus van Pië Deboet en de Jutte. Twee andere zussen van Pië en de Jutte waren: Maria Josepha Deboet, die trouwde met Engelbert Rongé (Bère van Kui), de ouders van Rosalie Rongé (Rauzeke Tet), en Pauline Deboet, die trouwde met Petrus Rongé (Piër van Kui).

Haar betovergrootouders: Petrus Deboet (den Boette?) (°Neerijse ca 1795) en Joanna Catharina Imbrechts (°Bertem ca 1802), landwerkers in Bertem. Zij trouwden ook te Bertem in 1826.

Haar oud-ouders: Petrus Henricus Deboth en Catharina Dewals. Zij woonden in Neerijse of Loonbeek.

Als mogelijke betekenis of oorsprong van de naam Debot(h) noteert Frans De Brabandere in zijn Woordenboek van de Familienamen in België & Noord-Frankrijk: “Bijnaam voor een botterik, voor iemand die bot is: plomp, onfatsoenlijk, ongemanierd”.
De naamsverandering van Deboth naar Deboet is een gevolg van de dialectische uitspraak van “Debot”. Een Neerijsenaar of een Loonbekenaar die Debot noemde zei in zijn dialect dat hij Deboet noemde, zoals hij ook van een bot mes zegt dat het “boet” is. Ter plaatse wist de pastoor dat hij uitspraak Deboet als Debot moest noteren. Maar als die Neerijsenaar of Loonbekenaar naar Bertem verhuisde noteerde de pastoor of de gemeentesecretaris daar precies wat hij hoorde nl. Deboet.

Yvonne, jij hebt heel hard gewerkt in je leven. De beenhouwerij van de Witten Boer, en later van Charly, en nog later van Harry, draaide vooral op hun vrouwen. Dat je nog lang in goede gezondheid mag genieten van de vruchten van je arbeid.

Cyriel Letellier

Daniël Taillieu


Ter gelegenheid van het WOS-diner op zondag 30 september 2007 ging oud-chiroproost (toen salesiaan, nu karmeliet) Daniël Taillieu voor in de eucharistieviering in Korbeek-Dijle. Hij vertelde ons over zijn missiewerk in Congo, waar hij zich vooral inzet voor de vorming van de jeugd. Hij vertelde ons ook hoe een pater zich in Congo in alle omstandigheden uit de slag moet kunnen trekken. Zo vond hij eens een halfbewusteloze vrouw langs de weg. Zij was onderweg naar de kraamkliniek. Hij heeft ter plaatse voor vroedvrouw gespeeld!
Pater Daniël dankt voor het warm onthaal in Korbeek-Dijle.

donderdag 11 oktober 2007

Wereldmissiehulp 2007

In alle kerken van onze federatie verzamelen wij op zaterdag 20 en zondag 21 oktober, missiezondag, kleren en schoenen voor Wereldmissiehulp. Wie nog goede draagbare dingen kan missen vragen wij die in het portaal van de kerk te deponeren vóór, tijdens of na de vieringen van het weekend.

KVLV - wandeling naar de waterbeheersingswerken in de Dijlevallei

Op zondag 23 september 2007 bezocht KVLV-Korbeek-Dijle het resultaat van de waterbeheersingswerken in de Dijlevallei. Met een grote groep – de wandeling stond voor iedereen open – genoten wij van de natuur en de zachte septemberzon. Ondertussen bracht onze gids ons heel wat kennis bij over het nieuwe beschermingssysteem van Leuven, over het Speelgoed van de Jozefieten en over het Jezuïetenhof. Een aangename en leerrijke wandeling!