woensdag 12 september 2007

Korbeek Kermis 2007

Op zondag 26 augustus 2007 werd voor de eerste maal het ganse Korbeekkermisprogramma afgewerkt in de Parochiale Gebouwen. De door het koor begeleide openluchtmis om 10.30 u op de vernieuwde parking had als thema: Geloven … een kostbare plant!


In het openingsgebed baden we samen:
God, beide plantjes (“Ik heb geen tijd” en “Ik honger naar graag gezien worden”) woekeren vaak in onze tuin.
Soms hebben we geen adem en geen kracht genoeg
om elke dag de aarde van ons leven te ver-lucht-en.
Geef ons in deze vakantietijd
de adem om de spade in de grond te steken.
Geef ons in deze zomertijd
de kracht om te durven spitten,
en wat dieper te graven naar de essentie van ons leven.
Misschien mogen we dan wel een Bron ontdekken,
een schat heel diep in onszelf.
Misschien ontdekken we wel Jouw onuitputtelijke adem en kracht
om elke dag de aarde van ons leven te ver-lucht-en.

En bij de offerande bad de priester:

Heer, onze God,
Alles wat we hier vandaag in ons hart dragen en op het altaar plaatsen is een uiting van ons geloof
en van onze bereidheid om ons te blijven inzetten voor elkaar.
Geef dat wij in dit brood en deze wijn
Jezus mogen erkennen en ervaren, levend in ons midden.
Dat Zijn brood ons de kracht geeft om te blijven geloven
in een wereld waar het goed is voor allen.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.

Op het einde van de mis was priester Jos Geyskens heel gul met een kommetje wijwater om de parking in te zegenen en de mensen in de besprenkeling te laten delen.
Tenslotte zorgde de Chiro met haar kampdans voor een artistieke noot.In de namiddag was er de fietsrally van de Oud-Chiroleiding, een optreden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle en een zeer gesmaakt entertainment van het muzikale duo: Frans en Frans. De kinderen vonden hun gading op een springkasteel en bij de koordjetrek-stand van de Landelijke Gilde, terwijl barbecuebereiders zorgden voor de inwendige mens.


C.L.