zondag 27 mei 2007

Verkoop bouwgronden van de Kerkfabriek

Twee bouwgronden van de Kerkfabriek, resp. 5a51ca en 4a79ca, gelegen in de Kleine Hollestraat te Korbeek-Dijle, worden openbaar verkocht in de Verkoopzaal van de Notarissen te Leuven. Inmijning op vrijdag 8 juni 2007. Definitieve verkoop op vrijdag 22 juni 2007. De door de toezichthoudende overheid opgelegde minimumprijzen bedragen resp. 109.000 euro en 96.000 euro.