woensdag 28 maart 2007

Lente-eetmaal 2007

De parochiale verenigingen van Korbeek-Dijle danken alle sympathisanten die hebben deelgenomen aan het lente-eetmaal van zondag 11 maart 2007. Ook degenen die een geldelijke bijdrage hebben gestort danken wij van harte.In de tweede helft van april beginnen we met de vernieuwingswerken aan de parking van de Parochiale Gebouwen.
C.L.