donderdag 22 maart 2007

Hosties

Enkele weken geleden schakelden wij over in onze kerk naar een andere vorm van hosties, die, menen wij, meer gelijkenis vertoont met brood, het brood dat bij de consecratie het lichaam van Christus wordt.