woensdag 28 maart 2007

Lente-eetmaal 2007

De parochiale verenigingen van Korbeek-Dijle danken alle sympathisanten die hebben deelgenomen aan het lente-eetmaal van zondag 11 maart 2007. Ook degenen die een geldelijke bijdrage hebben gestort danken wij van harte.In de tweede helft van april beginnen we met de vernieuwingswerken aan de parking van de Parochiale Gebouwen.
C.L.

donderdag 22 maart 2007

Wiegjesdag

Op zondag 4 maart 2007 was het Wiegjesdag in Korbeek-Dijle. Bij het binnenkomen van de kerk kreeg iedereen een “voetje”, om op weg te gaan naar Jezus, met de uitnodiging daarop zijn naam te schrijven en het voetje mee naar binnen te nemen. Na het evangelie over “Jezus de kindervriend” zei de priester:
Wij ouders willen onze kinderen ook naar Jezus brengen. Wij willen samen met onze kinderen op weg blijven gaan naar God toe. Symbolisch leggen wij de “voetjes” van de dopelingen op de weg naar Jezus.

En terwijl iedereen zijn “voeten” rond die van de dopelingen legde, bad de doopselbegeleidster:
Goede Jezus, wij nemen deze kinderen in de parochie op om er vertrouwvol naar jou begeleid te worden en er, bij vallen en opstaan, steeds liefdevol aangenomen te worden. Als wij vermoeid geraken of ontmoedigd, herinner ons dan hoe jij de vermoeidheid opzij geschoven hebt.

Op het einde van de mis bad iedereen samen:
Vader, wij danken U dat wij hier samen met onze familie dit feest mogen vieren. Wij zijn blij dat U met ons op weg wil gaan. Samen stappen zetten is altijd gemakkelijker dan alleen. Laat deze kinderen opgroeien tot toffe mensen die proberen van onze wereld een mooie en gelovige wereld te maken.
C.L.

Hosties

Enkele weken geleden schakelden wij over in onze kerk naar een andere vorm van hosties, die, menen wij, meer gelijkenis vertoont met brood, het brood dat bij de consecratie het lichaam van Christus wordt.

woensdag 7 maart 2007

Teerfeest Landelijke Gilde 2007

Op zondag 18 februari hield de Landelijke Gilde van Korbeek-Dijle haar jaarlijks teerfeest in de Parochiale Gebouwen.

Naar goede traditie was de ontvangst stijlvol en het viergangenmenu overvloedig en lekker. De tombola en de verkoop per Amerikaans opbod ontbraken evenmin.


Proficiat aan de werkers van de Landelijke Gilde. Doe zo verder!
C.L.

Eerste Vrouwelijke Chiroproost Els Van Doren

Onder deze titel verscheen in het christelijk opinieweekblad TERTIO van 14 februari 2007 een artikel van de hand van Katrien Verreyken. Het gaat over de Bertemse Els Van Doren, dochter van Willem Van Doren(+) en Magda Vanderwegen.

Hierna enkele fragmenten uit het artikel:
Els Van Doren (33) werd door de Vlaamse bisschoppen benoemd tot nieuwe nationale proost van Chirojeugd Vlaanderen. Niet alleen wordt ze de eerste vrouwelijke proost, met haar kiest de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen voor het eerst ook iemand die geen priester is.
Els Van Doren studeerde sociaal-cultureel werk en volgde een opleiding praktijkbegeleiding in het pastoraat. Ze werkte tien jaar als stafmedewerkster voor jeugdpastoraal op de jeugddienst van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Vorig jaar werd ze ziekenhuispastor in het Sint-Erasmus- en Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen.
Na een jaar belde Chirojeugd Vlaanderen Van Doren op en vroeg haar als proost te solliciteren.
Van Doren werd aangenomen en werd zo de eerste vrouw en de eerste niet-priester in die functie.
“Als Chiro proberen we”, aldus Els, “zoveel mogelijk rekening te houden met ieders overtuiging. Maar het is ook belangrijk dat we een duidelijke identiteit aannemen, zodat iedereen weet waarvoor we staan en zodat we ons zichtbaar maken als christelijk ge├»nspireerde en ge├źngageerde jeugdbeweging. Het zijn immers die waarden die we – in alle openheid en met respect voor andere visies – willen uitdragen en waarmaken. Een jeugdbeweging die zich slechts vaag profileert, verliest een deel van haar kracht. Vanuit onze eigen identiteit kunnen we gemakkelijker met elkaar in dialoog gaan.”
Tot zo ver TERTIO. Nog een hartelijke proficiat aan Els. Dat zij mag slagen als bruggenbouwer tussen Chiro en kerk.
C.L.