woensdag 21 februari 2007

Lichtmis 2007

Op zondag 4 februari verzorgde KVLV-Korbeek-Dijle haar jaarlijkse lichtmisviering in de kerk. Bij elk van de voorbeden werd een kaarsje aangestoken.


Eén van de voorbeden, uit het leven van vandaag gegrepen, viel op:
We steken een kaarsje aan voor alle mensen die zich niet de laatste GSM of supersnelle computer met een flitsende internetverbinding kunnen veroorloven. Dat wij de deur van onze KVLV-afdeling nooit sluiten voor hen. Laten wij bidden.


Na de voorbeden sprak de priester het wijdingsgebed uit over de kaarsen:
God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Zo horen wij reeds in het verhaal van de schepping.
In de tempel zijt Gij Simeon, een rechtvaardig mens, tegemoet gekomen. Gij hebt zijn verwachtingen vervuld, door U aan alle mensen te laten kennen.
Wij vragen U, zegen deze kaarsjes en verhoor het gebed van deze mensen die hier bij elkaar en bij U zijn. Het kwaad en de tegenslag werpen ook op ons leven een schaduw.
Laat het licht van Uw Woord al onze schaduwen verdrijven, zodat hoop en vreugde ons gegeven worden door Uw belofte.
Mogen wij U dat vandaag vragen, door Jezus Uw Zoon en onze Broeder, voor alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid?


CL