woensdag 7 februari 2007

Zet Je Deur Maar Open

Op zondag 21 januari was er in de kerk van Korbeek-Dijle de startviering van de Eerste Communie, onder het thema: Zet je deur maar open! Zes jongens en meisjes begonnen hun voorbereiding op de Eerste Communie.Zij lazen de schuldbelijdenis. Zij gaven hun naam op. Zij kregen een werkmap van de priester. En zij mochten een deurtje openen waarachter hun foto prijkte. Zo zetten zij de deur van hun hart open voor Jezus.Tijdens de voorbeden bad één van de ouders:
Lieve God, vandaag is een belangrijke dag voor onze kinderen en voor ons. We leggen reeds zeven jaar de sleutel tot het geloof in hun hart. Wij bidden U: help ons verder om hen te laten opgroeien tot fijne mensen die hun deur willen openzetten voor iedereen.

En op het einde van de viering beloofden de ouders plechtig, vooraan in de kerk, tijd en ruimte te maken om samen met hun kinderen de weg van Jezus te gaan.
C.L.