zondag 16 december 2007

Lucie Bruggemans

We richten vandaag de schijnwerpers op Lucie Bruggemans (Lucie van Zjulleke Mère). Zij werd geboren te Korbeek-Dijle op 15.7.1923. In 1941 trouwde zij met haar kozijn Kamiel Bruggemans (Mikke Mère) (°Korb.D.1914/+Sint-Joris-Weert 1996). Lucie en Kamiel kregen drie kinderen: Godelieve, Nicole(+) en Ivo(+), vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.De ouders van Lucie waren: Julius Bruggemans (Zjulleke Mère) (°Korb.D.1885/+Korb.D.1974) en Maria Catharina Hulens (Trinet) (°Oud-Heverlee 1890/+Leuven 1979).

Nemen we eerst eens de familie Bruggemans onder de loep.

Op 15.2.1749 trouwden te Bertem: Antonius Bruggemans en Anna Dorothé. Zij waren inwijkelingen in Bertem. Maar van waar ze afkomstig waren vond ik niet terug. Anna overleed te Bertem in 1785 en Antonius eveneens te Bertem in 1793.

Hun oudste zoon, Henricus Bruggemans (°Bertem 1750/ +Korb.D.1833), week uit naar Korbeek-Dijle. Met zijn tweede vrouw, Joanna Maria Berthels (°Korb.D.1761/+Korb.D.1830), werd hij de stamvader van de Korbeekse Bruggemans’en. Van Lucie en Kamiel zijn Henricus en Joanna Maria de betovergrootouders.

De overgrootouders van Lucie en Kamiel waren: Joannes Franciscus Bruggemans (°Korb.D.1803/+Korb.D.1873) en Clara Mees (°Korb.D.1795/+Korb.D.1854).

Hun grootouders: Antonius Franciscus Bruggemans (°Korb.D.1833/ +Korb.D.1916) en Maria Elisabeth Ruelens (°Korb.D.1842/ +Korb.D.1917).

De ouders van Lucie heb ik reeds vernoemd. En de ouders van Kamiel waren: Victor Bruggemans (Torre Mère) (°Korb.D.1877/ +Scherpenheuvel 1963) en Coleta Broes (Klekke) (°Neerijse 1880/+Korb.D.1962).

Theofiel Bruggemans (Fille Spek), over wie ik schreef in Kerk en Leven van 21 januari 2004, is een kozijn van Lucie en Kamiel. Hij takt af op de stamboom bij Antonius Franciscus Bruggemans en Maria Elisabeth Ruelens.

René Bruggemans (de Champetter), over wie ik schreef in Kerk en Leven van 11 augustus 2004, is veel verder familie. Hij takt af op de stamboom bij Henricus Bruggemans en Joanna Maria Berthels.

De moeder van gemeentesecretaris Raf De Coster, Amelie Bruggemans (van Sint-Joris-Weert), die ik vermeldde in Kerk en Leven van 8
september 2004, takt af op de zijtak van René Bruggemans.

Een Bruggemans van Bertem die ik nog niet ter sprake bracht, is Joanna Elisabeth Bruggemans (°Bertem 1911). Zij trouwde met Korbekenaar Jozef Creffier (Jef van de Wietre van Del). Zij was een zus van Louis Bruggemans (1914-2003) uit de Dottermansstraat in Bertem. In zijn laatste levensjaren zagen wij Louis ’s zondags regelmatig in de mis in Korbeek-Dijle. Om hun band met de Korbeekse Bruggemans’en te bepalen moeten we teruggaan tot de Bertemse stamouders: Antonius Bruggemans en Anna Dorothé.

Volgen we nu de stamreeks Hulens van Lucie’s moeder, Trinet.

Op 24.5.1727 werd in Erps Barbara Pauwels geboren. Zij trouwde te Erps in 1749 met Remigius Huelens (°ca 1713) “ex patria leodiensi” (betekent waarschijnlijk: “uit het land van Luik”). Zij zijn de vijfde generatie vóór Trinet. Zij hadden negen kinderen waaronder een tweeling. Vier kinderen overleden vóór zij één jaar oud waren.
Remigius overleed te Erps in 1773 en Barbara eveneens te Erps in 1805. De jongste van hun kinderen was Joannes of Jan.

Vierde generatie vóór Trinet: Jan Hulens (°Erps 1766/+Veltem 1822) trouwde te Erps in 1786 met Joanna Maria Roelants (°Veltem 1762/+Veltem 1836). Zij vestigden zich in Veltem en kregen er acht kinderen. Hun vijfde was Joannes Jacobus.

Derde generatie vóór Trinet: Joannes Jacobus Hulens (°Veltem 1795/+Veltem 1854) trouwde te Veltem in 1816 met Joanna Maria Lemmens (°Veltem 1787/+Veltem 1855). Jacobus en Joanna Maria hadden drie kinderen. De middenste was Jan Baptist.

Tweede generatie vóór Trinet: Jan Baptist Hulens (°Veltem 1818/+Oud-Heverlee 1901) trouwde te Heverlee in 1861 met de Oud-Heverlese Catharina Vanopdenbosch (°Oud-Heverlee 1824/+Oud-Heverlee 1894). Jan Baptist was dienstknecht te Heverlee en Catharina was er dienstmeid. Dit verklaart waarom zij in Heverlee zijn getrouwd en er ook gewoond hebben tot april 1862. Dan verhuisden zij naar Oud-Heverlee, naar “Eau-douce, chemin de Wavre n°4”. Daar kregen zij hun kinderen. Hun oudste was Henricus.

Eerste generatie vóór Trinet: Henricus Hulens (°Oud-Heverlee 1865/ +Oud-Heverlee 1930) trouwde te Oud-Heverlee in 1889 met Lucia Mois (°Châtelineau (bij Charleroi) 1861/+Oud-Heverlee 1920).
Naast Trinet hadden Henricus en Lucia nog twee dochters en een zoon: Philippine trouwde met Arthur Grauwels, Justine met Emmanuel Crabbé (Manuël van de Paais) en Theodoor met Bertha De Greef (de zus van Torre Paal).

Lucie, jij waart altijd een opgewekte vrouw die hield van gezelligheid en prettige omgang met mensen, maar in je latere jaren heb je veel harde klappen moeten incasseren.
Dat je in Ter Meeren met de beste zorgen omringd moge worden.
Cyriel Letellier

Misviering voor de overleden leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 2007

Op zondag 2 december 2007 was er in Korbeek-Dijle de jaarlijkse misviering voor de overleden leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Traditiegetrouw werd de mis muzikaal opgeluisterd door de Harmonie. De stukken die zij speelden waren uitstekend gekozen en bijzonder zacht en gedisciplineerd gebracht.


Een aanwezige oud-muzikant van Sint-Cecilia kreeg er heimwee van. Ook pastoor Jos Geyskens genoot met volle teugen. Het spontaan applaus na de viering was echt verdiend.
C.L.

Sint-Elooiviering In Bertem 2007

Op zaterdag 1 december 2007 vierde Bertem traditiegetrouw zijn patroonheilige en de patroon van smeden en voerlieden, Sint-Eligius, of Sint-Elooi. Zoals altijd met een H. Mis waarin Sint-Elooibroodjes werden uitgedeeld, gevolgd door de paarden- en tractorwijding. Hierbij enkele sfeerbeelden.woensdag 12 december 2007

Uit “Ons Parochieblad” Van 27 December 1953

Pastoor Marcel Lievens was toen één jaar in Korbeek-Dijle – schreef de pastoor in de “PAROCHIALE KRONIEK” van “ONS PAROCHIEBLAD”:

Dierbare Parochianen,
Hier het eerste nummer van ons nieuw Parochieblad!
We willen daarmee een middel hebben om alles, wat ons, christenmensen, nauw aan ’t hart ligt, mee te delen.
Dit blad wil alles, wat onze parochie beleeft, meedelen en de echo zijn van elke blijde en droeve gebeurtenis van onze gezinnen.
Ons Parochieblad, het wil bij de mensen de christelijke lering voorhouden; het wil trachten recht te zetten wat verkeerd is; het wil u vrijwaren voor een valse levensopvatting; het wil een aansporing zijn tot vuriger parochieleven en een middel tot meer eensgezindheid en naastenliefde onder elkaar.
En zullen onze zieken en onze oudjes ook niet blij zijn iets te kunnen lezen over onze schone godsdienst en over het leven in de parochie?... En denkt ge niet dat ook onze soldaten gaarne het Parochieblad zullen ontvangen? Het zal voor hen een steun zijn om goed te blijven en een schakel die hen aan de parochie gebonden houdt.
Voor ons allen, dierbare parochianen, moet het Parochieblad worden: een wekelijkse “BRIEF VAN GOD”, waarop wij met vreugde wachten, omdat hij ons zeker meer geluk brengt.
Uw Pastoor.

Devotiekaarsjes

Vanaf 1.1.2008 zal het aansteken van een kaarsje bij het beeld van O.L.Vrouw of van Sint-Jozef 0,50 euro kosten.

woensdag 5 december 2007

Chiro Kadee Viert Feest Van Christus-Koning

Op zondag 25 november 2007 was de Chiro van Korbeek-Dijle vroeg uit de veren voor de woord- en communiedienst waarmee zij hun feest van Christus-Koning begonnen.
Na een woordje van de voorgangster lazen tien kinderen en een leidster de schuldbelijdenis.


Dan bad de voorgangster:
Je moet zoeken, elkaar beter leren kennen, iemand aanvaarden zoals hij is, met zijn fouten, maar vooral met zijn talenten, geven en nemen, oplossingen zoeken en spanningen doorbreken. Het ideaal kan niet in één keer worden bereikt: aan een goede ploeg, een goede sfeer moet je voortdurend werken.
Goede Vader, omdat wij dromen van zo’n ideaal, over mensen die elkaar op deze manier aanvaarden en waarderen, zijn wij hier bijeengekomen. Wij willen immers ons leven, onze Chiro, alle gemeenschappen waarin wij leven spiegelen aan het voorbeeld van Christus-Koning.


Drie chirojongeren lazen de voorbeden.


En na de communie spraken zes jongeren hun engagementswoord uit als leiding.
Met dank aan de Chiro en aan Maria, die het bijzonder goed doet als voorgangster.
C.L.

Mathilde Vanderveken

Vandaag richten we de spots op Mathilde Vanderveken. Mathilde werd geboren te Neerijse op 15.6.1923. Zij trouwde met Jules Van Geel (°Korb.D.1924/+Leuven 1989). Samen exploiteerden zij een landbouwbedrijf in Korbeek-Dijle. Mathilde en Jules hebben drie kinderen en acht kleinkinderen.


De ouders van Mathilde waren: Frans Vanderveken (Frans Krebber) (°Korb.D.1888/+Neerijse 1972) en Marie Verwinnen (Neerijse 1886/+Neerijse 1946), landbouwers te Neerijse. Zij hadden zes kinderen.

Haar grootouders: Isidoor Vanderveken (Dorre Krebber) (°Neerijse 1874/+Neerijse 1960) en Marie Debontridder (°Korb.D.1871/+Neerijse 1905). Naast Frans hadden Isidoor en Marie ook een dochter: Maria Vanderveken, die later trouwde met René Van Asbroeck.
Marie Debontridder was nog geen 34 jaar toen zij overleed begin 1905. Isidoor Vanderveken hertrouwde met Theresia Hendrickx uit Blanden. Isidoor en Theresia waren landbouwers op Langerode. Samen kregen zij geen kinderen meer.
Haar overgrootouders: Jan Baptist Vanderveken (°Neerijse 1837/ +Neerijse 1912) en Coleta Lurquin (°Blanden 1839/+Neerijse 1916). Hierbij een foto uit de oude doos van Jan Baptist en Coleta.Coleta was de tweede vrouw van Jan Baptist. Met zijn eerste vrouw, Elisabeth Barbara Vanpée, had Jan Baptist twee kinderen, en met Coleta vijf, waarvan de eerste twee, een tweeling, als baby overleden. Isidoor was de enige zoon in het gezin. De jongste, Clemence, trouwde met Louis Debontridder (Lewie den Bonte) uit Korbeek-Dijle, de broer van Marie Debontridder. Jan Baptist en Coleta waren landbouwers en herbergiers op Langerode.

Haar betovergrootouders: Guilielmus Vanderveken (°Neerijse 1807/+Heverlee 1864) en Maria Catharina Crabbé (°Neerijse 1799/+Neerijse 1855).

Haar oud-ouders: Jan Baptist Vanderveken (°Neerijse 1775/ +Neerijse 1842) en Anna Maria Jacobs (°Oplinter 1772/+Neerijse 1862).

Haar oud-grootouders: Joannes Vanderveken en Maria Anna Vandereedt.

Volgen we nu eens de stamreeks Verwinnen van Mathilde.

Op 30.4.1802 trouwden te Bertem, vóór burgemeester Philippe Stroobants, Alexien Verwinne en Thérèse De Roy. Alexien was 25 jaar, vondeling, en geboren te Brussel in 1777. Hij was dagloner en woonde in Bertem. Zijn bruid, Thérèse De Roy, 24 jaar, woonde eveneens in Bertem maar was geboren in Haren in 1778. De huwelijksdatum, 30 april 1802, werd toen niet als dusdanig genoteerd door de gemeentesecretaris. Deze schreef, zoals het hoorde: 10 floréal de l’an 10 de la République française. Maar het huwelijksregister van Bertem vertoont hier een merkwaardig verschijnsel: de tien koppels die trouwden na 20 ventôse en vóór 30 prairial van het jaar 10 (na 11 maart en vóór 19 juni 1802) trouwden allemaal op 10 floréal (30 april), of werden tenminste allemaal zo ingeschreven. Merk op: 30 april is de 50ste dag na 11 maart en de 50ste dag vóór 19 juni. Was dat manipulatie van de gemeentesecretaris? Wou hij absoluut 10 trouwende koppels hebben op 10 floréal van het jaar 10? Floréal was echter niet de tiende maar de achtste maand van de republikeinse kalender. Rare vaststelling, waarvoor ik geen verklaring heb. Ik ben nog gaan kijken in het parochiaal huwelijksregister van Bertem van 1802. Dit bracht helemaal geen oplossing, want in dezelfde periode is daar door pastoor Lamal maar één huwelijk ingeschreven en dan nog op 18 mei. Alexius Verwinne en Theresia De Roy, noch de negen andere koppels van 10 floréal, komen er in voor. Onze mensen waren toen een beetje de pedalen kwijt. Vóór de Franse Revolutie bestond alleen het kerkelijk huwelijk. Met de revolutie voerden de Fransen het burgerlijk huwelijk in en tegelijk verboden zij de pastoors die weigerden de eed van trouw aan de republiek af te leggen, hun priesterambt uit te oefenen. Pastoor Lamal was waarschijnlijk een eedweigeraar want hij was Bertem moeten ontvluchten om niet aangehouden te worden. Voor de kerk trouwen was dus niet eenvoudig, en vele koppels zagen de noodzaak er niet van in om na het burgerlijk huwelijk ook nog eens kerkelijk te trouwen. In 1802 trouwden er in Bertem 21 koppels voor de wet en slechts zes voor de kerk. Vijf koppels onder hen trouwden zowel voor de wet als voor de kerk. Vier onder hen eerst voor de kerk en dan voor de wet. In de rustigere jaren nadien werden vele burgerlijke huwelijken met jaren vertraging kerkelijk bekrachtigd.
Thérèse De Roy overleed te Bertem in 1836 en Alexien Verwinne eveneens te Bertem in 1849. Alexien en Thérèse waren de betovergrootouders van Mathilde.

Hun zoon Jan Baptist Verwinnen (°Bertem 1810/+Neerijse 1879) trouwde te Neerijse in 1841 met Barbara Lahaye (°Neerijse 1809/+Neerijse 1873), de overgrootouders van Mathilde. Zij waren landbouwers.

Jan Baptist en Barbara hadden één van hun zonen naar zijn vader genoemd: Jan Baptist Verwinnen (°Neerijse 1848/+Neerijse 1905). Deze trouwde te Neerijse in 1874 met Maria Coleta Goossens (°Neerijse 1852/+Neerijse 1914). Zij waren de grootouders van Mathilde. Jan Baptist was landbouwer en koopman in beesten. Jan Baptist en Maria Coleta hadden zes kinderen, onder wie:

Marie Verwinnen (1886-1946) die trouwde met Frans Vanderveken (1888-1972), de ouders van Mathilde.

Marie Verwinnen was een nicht van Constant (Stake) Verwinnen (°Heverlee 1894), een gekend veekoopman wonende in Egenhoven.. Zij hadden dus dezelfde grootouders: Jan Baptist Verwinnen en Barbara Lahaye. De ouders van Stake waren: Jean François Verwinnen, geboren in Neerijse, en Jeanne Debroeck, geboren in Heverlee. Stake Verwinnen was een charmeur. Ik herinner mij een uitspraak van hem die hem helemaal typeerde: “Ge moet zjantie (gentil, lief, vriendelijk) zaë oon de joenge juffrave.”

Mathilde, jij komt uit een sterk boerengeslacht en jijzelf hebt je helemaal in het boerenleven ingeleefd. Dat je scherpe geest nog vele jaren in een gezond lichaam mag vertoeven.
Cyriel Letellier

dinsdag 27 november 2007

Uit het rijke roomse leven

Het kan ons, ouderen, wel eens overkomen dat wij een beetje nostalgisch terugblikken naar de naoorlogse periode, naar de tijd dat de Kerk haar glorietijd beleefde en, zeker op het platteland, bijna iedereen in haar ban hield.
Onlangs heb ik oude parochiebladen opgeruimd in de pastorij van Korbeek-Dijle. En vreemd genoeg, die nostalgie veranderde bijna in verbijstering toen ik sommige stukjes las in die oude parochiebladen. De stijl van toen, amper een halve eeuw geleden, komt nu over als hopeloos ouderwets.
Ik laat u meegenieten van een stukje uit “Ons Parochieblad” van 13 juni 1954, getiteld “ONZE PAROCHIE”.
De parochie is een grote familie: daar moet familiegeest heersen. De parochianen moeten gehecht zijn aan hun priesters, aan hun kerk, aan de werken der parochie: dan hebben zij parochiegeest.
Houd van uw priesters. Nooit zult gij beseffen welke offers zij dagelijks brengen voor uw geluk. Denkt gij misschien dat ze, voor hun plezier, in de parochie, in die streek hun leven slijten?
Uit gehoorzaamheid jegens hun bisschop, uit liefde voor uw zielen, uit toewijding aan God, blijven zij op hun post…, wat het ook hun kost.
Heb gaarne dat uw priesters u onderrichten, u besturen, zelfs u berispen. Dat is een teken dat zij het goed met u menen…, anders lieten zij u lopen waar ge goed voor zijt.Omring uw priesters met liefde, met eerbied en toewijding. Hoe groter hun invloed is in de parochie, hoe meer het kwaad zich verbergt, hoe meer het goed zich vertoont, hoe gemakkelijker het valt uw kinderen wel op te voeden en uzelf te verbeteren.Zo verdient gij, altijd goede herders te bekomen, waarvan het geluk van velen, ook hier op aarde, afhangt…
Niemand kan de priester missen, zonder schade te lijden. Zelfs de besten hebben hem gedurig nodig.
Ook een goed paard moet een goede voerman hebben. Wees dankbaar voor uw priesters.
Het artikel gaat in dezelfde stijl verder om liefde te preken voor de parochiekerk en om deel te nemen aan de parochiale werken. Gelovigen worden nu, gelukkig, een beetje meer als volwassenen benaderd.Cyriel Letellier

Philomène Van Kildonck

Philomène Van Kildonck (Fillemein van Lewie van Jukke) werd geboren te Korbeek-Dijle op 16.4.1923. Zij trouwde met Albert Swillen (°Sint-Pieters-Rode 1927/+Leuven 2004). Philomène en Albert hebben één dochter, Paula, en twee kleindochters.


Van de huidige familienamen in Korbeek-Dijle komen alleen de namen Mommaerts en Van Kildonck reeds voor in de oudste nog bestaande parochieregisters (van doopsels, huwelijken en overlijdens) van Korbeek-Dijle, en dat is vanaf 1635.

Tot acht generaties vóór Philomène kan ik haar stamreeks Van Kildonck met zekerheid reconstrueren. Maar er zijn nog oudere Van Kildonck’s bekend in Korbeek-Dijle die zeer waarschijnlijk de negende en de tiende generatie van haar stamreeks vormen.

In de negende generatie vinden we Sebastiaan Van Kildonck (+Korb.D.1643). Hij was getrouwd met Elisabeth Boon (+Korb.D.1677). Sebastiaan was kerkmeester in 1629, rentmeester van kerk en H.Geest van 1632 tot 1642 en meier van de heer van Korbeek van 1634 tot aan zijn dood in 1643. Meier in het Ancien Régime was te vergelijken met burgemeester nu.

In de tiende generatie ontmoeten we Willem (= Guilielmus) Van Kildonck, waarschijnlijk de vader van Sebastiaan. Hij was kerkmeester in 1605, 1617 en 1624 en schepen van 1602 tot 1614 en van 1624 tot aan zijn dood in 1635.

Klimmen we nu in de vaststaande stamboom Van Kildonck van Philomène.

Achtste generatie vóór Philomène: Egidius Van Kildonck (+Korb.D.1662) trouwde met weduwe Anna Boon te Korbeek-Dijle in 1654. Zij kregen één dochter en twee zonen. Hun oudste zoon was eveneens een Egidius.

Zevende generatie: Egidius Van Kildonck (°Korb.D.1657/ +Korb.D.1711) trouwde te Korbeek—Dijle in 1686 met weduwe Anna Van Hamme (°Neerijse 1663/+Korb.D.1708). Zij kregen zeven kinderen waarvan er twee als kind overleden: één als baby en één als bijna-12-jarige. De jongste zoon was Joannes Van Kildonck.

Zesde generatie: Joannes Van Kildonck (°Korb.D.1706/+Oud-Heverlee 1777) trouwde te Oud-Heverlee in 1734 met Maria Anna Stroobants (+Oud-Heverlee 1743). Zij kregen te Oud-Heverlee zes kinderen. Toen Maria Anna overleed was de oudste (een zoon) 8,5 jaar en de jongste (ook een zoon) 2,5 maand. Of Joannes hertrouwd is heb ik niet kunnen achterhalen. In Oud-Heverlee heb ik geen tweede huwelijk gevonden. Wel vond ik er het overlijden van zijn jongste zoon op 10-jarige leeftijd.
*
Overal waar ik hier Oud-Heverlee schrijf kan dat even goed Vaalbeek (’t Zenneke) zijn. Vóór de invoering van de burgerlijke stand, rond 1795, bestonden alleen parochieregisters, en kerkelijk ressorteert Vaalbeek onder Oud-Heverlee. Alle doopsels, huwelijken en overlijdens van Oud-Heverlee en Vaalbeek werden in dezelfde registers van Oud-Heverlee geschreven zonder te specifiëren of het om een inwoner van Vaalbeek of van Oud-Heverlee ging.
*
De tweede zoon van Joannes Van Kildonck en Maria Anna Stroobants was een Jan Van Kildonck.

Vijfde generatie: Jan Van Kildonck (°Oud-Heverlee 1737/+Vaalbeek 1803) trouwde te Bierbeek in 1774 met Catharina Gilis (°Bierbeek 1746). Een zoon van Jan en Catharina, Philippe, trouwde met Marie Catherine Van Geel, dochter van David Van Geel die afkomstig was van Korbeek-Dijle en burgemeester was van Vaalbeek. De oudste van de vijf kinderen van Jan en Catharina die in Oud-Heverlee werden geboren was Joannes Van Kildonck.

Vierde generatie: Joannes Van Kildonck (°Oud-Heverlee 1779/ +Korb.D.1848) trouwde te Korbeek-Dijle in 1802 met Elisabeth Thérèse Boogaerts (°Korb.D.1774/+Korb.D.1835). Te Korbeek-Dijle kregen zij vier kinderen. De tweede jongste was Jan Baptist.

Derde generatie: Jan Baptist Van Kildonck (°Korb.D.1813/ +Korb.D.1897) trouwde te Korbeek-Dijle in 1862 met Maria Anna Vandermueren (°Korb.D.1832/+Korb.D.1907). Jan Baptist en Maria Anna kregen te Korbeek-Dijle twee kinderen: August en Jan Francis. Zij woonden in de Kerkstraat in het Brouwershuis.

Tweede generatie: August Van Kildonck (Jukke van Kildoenk) (°Korb.D.1863/+Korb.D.1954) trouwde te Korbeek-Dijle in 1891 met zijn nicht Joanna (Wagne) Vandermueren (°Korb.D.1861/ +Ledegem 1940). Jukke en Wagne kregen te Korbeek-Dijle vier kinderen: Maria Josepha (1888-1918), voorkind van Wagne, Louis (1891-1960), Clement (1898-1987) en Frans (1900-1988). Maria Josepha, Clement en Frans bleven ongehuwd. Wagne overleed te Ledegem (bij Kortrijk) in mei 1940 waar de familie gevlucht was voor het oorlogsgeweld. Clement en Frans bleven samen wonen in het Brouwershuis.

De broer van August, Jan Francis Van Kildonck (de Klaaine) (°Korb.D.1867/+Korb.D.1941) trouwde met Maria Felicia Mathys (°Oud-Heverlee 1861). Zij bleven wonen op het deel van het ouderlijk domein langs de kant van de huidige Kostersberg. De Klaaine en zijn vrouw bleven kinderloos maar adopteerden een nichtje, Irma Mathys (Irma van de Klaaine) (°Oud-Heverlee 1899). Irma was de moeder van Julia Vermeulen en de grootmoeder van Willy Criegers.

Eerste generatie: Louis Van Kildonck (Lewie van Jukke) (°Korb.D.1891/+Leuven 1960) trouwde te Korbeek-Dijle in 1922 met Pauline Vandervorst (Plin van Haëngke van Fluppes) (°Heverlee 1895/+Neerijse 1986). Louis en Pauline kregen te Korbeek-Dijle twee kinderen: Philomène (°1923) en Jozef (1926-1994).

Klimmen we nu in de stamboom Vandervorst van Philomène.

Rond 1800 leefden in Leefdaal de betovergrootouders van Philomène: Engel Vandervorst en Elisabeth Catherina Dewinter. Zij waren dagloners. In 1801 kregen zij een zoon, Philippus Vandervorst. In 1830 was Philippus dienstbode op het Hof van Ormendaal op Heverlee-Dries bij boer Carolus Boogaerts. In 1836 maakte boerenknecht “Flup” Vandervorst een hele sprong op de maatschappelijke ladder door zijn huwelijk met de ruim 18 jaar oudere Elisabeth Boogaerts, zuster van zijn meester Carolus. Flup en Elisabeth kregen een nieuwgebouwde hoeve in de westelijke hoek van het Ormendaaldomein.
Amper zeven jaar getrouwd overlijdt Elisabeth in 1843. In 1848 hertrouwt de 47-jarige Flup Vandervorst met de meid op zijn boerderij, de 20 jaar jongere Theresia Ronsmans (°Korb.D.1821), die reeds moeder was van een zoontje, Guillaume. Flup en Trees zijn de overgrootouders van Philomène. Zij krijgen samen nog drie kinderen: Elisabeth, Henricus en Josephina.
Theresia overlijdt op 37-jarige leeftijd in 1859. Flup blijft achter met vier kinderen tussen 12 en 3 jaar oud. Hij overleeft zijn tweede vrouw meer dan 18 jaar en overlijdt in 1877.

De grootouders van Philomène: Henricus Vandervorst (Haëngke van Fluppes) (°Heverlee 1851/+Heverlee 1927) trouwde te Heverlee in 1881 met Anna Maria Philomena Lorent (Meine) (°Heverlee 1855/+Heverlee 1936). Haëngke van Fluppes en Meine woonden waar nu Hugo Vanacker en Martine Goossens wonen. Zij kregen negen kinderen. Twee van hen, Jef en Frans, bleven ongehuwd wonen in het ouderlijk huis. Dochter Anastasie (Sie) trouwde met Louis Creffier (de Wietre van Del). Zij werd 101 jaar. Dochter Thérèse trouwde met Gustaaf Schoolmeesters (Staf van Ciske).

Dochter Pauline Vandervorst (Plin van Haëngke van Fluppes) trouwde met Louis Van Kildonck (Lewie van Jukke). Zij zijn de ouders van Philomène.

Philomène, jij stamt uit één van de oudste Korbeekse families waarvan in onze streek geen andere Van Kildonck’s zijn overgebleven dan jouw tak die daarenboven een ommetje gemaakt heeft langs Oud-Heverlee. Alle hoop om de naam Van Kildonck levend te houden rust nu op de kleinzoon van je broer, op Brecht Van Kildonck! Leef nog lang en gelukkig met mooie herinneringen aan je voorouders.

Cyriel Letellier

zaterdag 24 november 2007

De Sint-Stevensgilde Van Korbeek-Dijle In Concert

Van kerstmis 2006 tot kerstmis 2007 viert de Sint-Stevensgilde, het parochiaal zangkoor van Korbeek-Dijle, haar 25-jarig bestaan. Zij doet haar kerstconcerten van vorig jaar nog eens over in Oud-Heverlee op vrijdag 14 december 2007 en in Leefdaal op vrijdag 21 december. In Oud-Heverlee in samenwerking met de parochie en het Davidsfonds Oud-Heverlee, in Leefdaal in samenwerking met het Davidsfonds Leefdaal. Kaarten zijn te bekomen bij de koorleden. Op Kerstmis 2007 verzorgen wij natuurlijk ook de kerstvieringen te Korbeek-Dijle. Wij vieren dan ‘officieel’ ons 25 jarig bestaan. Iedereen die ooit heeft meegezongen wordt op deze kerstviering uitgenodigd, alsook op de receptie erna.

De Sint-Stevensgilde is kultuur-kristelijk geinspireerd en haar repertorium bevat zeer veel klassieke muziek. Het vierstemmig koor bestaat voornamelijk uit inwoners van Korbeek-Dijle maar sluit zich niet op en iedereen die graag zingt en er iets voor over heeft is welkom. Als het bestaan van ons koor je tot nu toe ontgaan was en als je toch zou willen meezingen na kerstmis, doe een mailtje (wiesgoossens@yahoo.co.uk) of een telefoontje (016/47.12.52) aan Jan Moeyersons, Stationsstraat 20 te Korbeek-Dijle.

Herfstconcert K.H. Sint-Cecilia

Op zaterdag 10 november 2007 hield de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle haar jaarlijks herfstconcert in Ter Dijle.

Gastfanfare was de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus van Leefdaal. Onder leiding van Jaak Pieters bracht deze fanfare mooie muziekstukken met veel zachte passages en afwisseling van instrumenten. Maar hun succesnummer was ongetwijfeld de Bayrische Polka van Georg Lohmann met hun schuiftrompettist als alpenhoornvertolker.

Daarna trad de Harmonie van Korbeek-Dijle op onder leiding van Herman Steeno. Hun zacht en uiterst beheerst spel kan niet genoeg worden geprezen.
Met Haexdonck van Guido De Ranter brachten zij een zeer afwisselend stuk met prachtige baspartijen. In Antarctica van Carl Wittrock weerklonk de stilte van het zuidpoolgebied bij de zachte momenten waarin slechts enkele instrumenten aan bod waren.
Sint-Lambertus en Sint-Cecilia, van harte gefeliciteerd!
C.L.


Uit “Ons Parochieblad” Van 7 Augustus 1955: Terbank-Heverlee In Feest - Nieuwe parochiekerk plechtig geconsacreerd

De 1500 inwoners van de parochie van Terbank, een verafgelegen wijk van Heverlee, gelegen aan de Tervuurse steenweg, in de onmiddellijke nabijheid van Leuven, waren op Zondag 24 Juli in feeststemming. Hun lang gekoesterde droom werd werkelijkheid. De parochiekerk, waarvoor ze meer dan tien jaar lang geijverd en geofferd hadden, werd plechtig geconsacreerd door Z. Exc. Mgr P. Schoenmaeckers, hulpbisschop van Zijne Eminentie.
Ook de parochieherder, Z.E.H. De Vadder, was in de zevende hemel! Op 4 September 1943, in volle oorlogstijd, werd hij door Z. Em. de Kardinaal aangewezen om op Terbank een nieuw parochiecentrum op te richten. Op 1 Mei 1944 kon met de kerkelijke diensten worden aangevangen in een schuur, bereidwillig afgestaan om als noodkerk te dienen. De inrichtingskosten – 100.000 fr. – werden onmiddellijk door de parochianen afbetaald.
Een paar jaar later werd, langs de steenweg op Tervuren, een geschikt terrein aangekocht voor de bouw van de nieuwe kerk. Elk jaar deed elke familie een storting, die in een guldenboek genoteerd werd. Vlaamse kermissen, predicaties in een dertigtal andere parochies droegen het hunne er toe bij om de middelen tot opbouw der kerk te bezorgen.Einde 1949 werden de plans opgemaakt door architect Van den Dael en op 13 October 1953 werden de bouwwerken aangevat. Op 6 December daaropvolgend werd de gedenksteen plechtig gewijd en bevestigd door Mgr Schoenmaeckers, die thans als consecrator optrad.
De kerk kwam klaar dank zij de edelmoedige steun van het Werk van Kerkenbouw, Domus Dei, dat een toelage toekende van één millioen, zodat al de begiftigers van Domus Dei mogen zeggen dat zij hun steentje bijgedragen hebben tot de bouw van de kerk.Op Zondag 31 Juli was het opnieuw hoogdag in de parochie. Alsdan ging, inderdaad, Z. Exc. Mgr Van Waeyenbergh, hulpbisschop van Mechelen en rector magnificus van de Leuvense Universiteit, over tot de inzegening van de beide klokken, gift van drie parochianen.
De kerk werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Moge door de voorspraak van de titelpatrones de parochie een centrum van verheven godsdienstig leven zijn en blijven!
Tot zover “Ons Parochieblad”.
C.L.

Chiro Kadee Van Korbeek-Dijle Op Zomerkamp

Uitgelaten en onder het toeziend oog van een warme zon, vertrok chiro KaDee in de zomer naar de Ardennen, meer bepaald Gedinne. Ze werden er opgewacht door pinguins en ijsberen die hen gedurende tien dagen prachtige momenten en wonderlijke herinneringen gingen bezorgen daar op de Noordpool. Nieuwe vriendschappen ontstonden, anderen werden gesterkt tijdens verschillende leuke activiteiten als de alom bekende 2-daagse, dagtocht, nachtspel … maar zeker ook tijdens het traditionele verstoppertje of “potteke stamp”. Over vriendschap werd ook even nagedacht tijdens de bezinning waar iedereen attent werd gemaakt op hoe iedereen bij elkaar hoort. En ook onze maagjes kwamen niets tekort daar, het was er zelfs overheerlijk. Nu zijn we weer thuis, gestart aan een nieuw jaar, uitkijkend naar het volgende kamp!

Jeroen

woensdag 31 oktober 2007

Diner Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking 2007

De zaal bij Don Bosco zat eind-september boordevol voor het missiediner van de WOS, de Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking van Korbeek-Dijle. Veel bekenden zagen wij er; ook nieuwe vrienden. Allemaal met vriendelijke gezichten …
Het WOS-cocktail blijft verrassend fris, de soep steeds vers, de steaks mals en warm, de zalm altijd aantrekkelijker, ijstaart de superieure afsluiter. En de wijn, hij streelde de tongen! Veel belangrijker blijft de aandacht voor het missie- en ontwikkelingswerk van de paters en zusters in Congo, Ruanda, Haïti, Guatemala. Ook in Nicaragua door dorpsgenoot Valeer Neckebrouck.
Samen steunden jullie hen met 3000 euro aan de maaltijd en 500 euro giften. Fantastisch! De mannen en vrouwen die hun leven gewijd hebben aan de armen van onze wereld danken jullie van harte.
Dank U wel dus aan allen die uitnodigden, aan alle eters en aan allen die in stilte wat geld hebben geschonken.
Dank U wel ook aan allen die materieel steunden: aan Don Bosco die de zaal ter beschikking stelde met gas, water en electriciteit; aan de parochie die borden, bestekken, glazen en pannen bezorgde; aan hen die groenten of ander materiaal leverden.
Dank U wel aan allen die werkten vóór en achter de keukendeur.
Dank U wel aan allen die wij hier vergeten zijn.
Wij hopen jullie volgend jaar terug te zien.

De WOS

Verhaal rond Adele Ronsmans en haar moeder Maria Catherina Vandeputte uit Leefdaal

Aanvulling van het verhaal over Julia Vandeputte

“Delle” Ronsmans was de vrouw van Louis Vandeputte (den Burte). Zij waren de grootouders van o.a. Julia Vandeputte uit Korbeek-Dijle en René en Roger Vandeputte uit Leefdaal. De foto’s: links René, rechts Roger.


De familie Ronsmans van Delle is generaties lang gekend als “van den Trul”.

Maria Catharina Vandeputte was de schoonmoeder van den Burte en tegelijk zijn tante, de zus van zijn vader. Zij stichtte een Leefdaals gezin dat herhaaldelijk wisselde van samenstelling en twaalf kinderen Ronsmans voortbracht uit vier verschillende ouderparen.
Hoe ging dat in zijn werk?

1. Op 11.4.1861 trouwde de 22-jarige Maria Catharina Vandeputte te Leefdaal met herbergier Jan Baptist Ronsmans. Zij kregen drie kinderen:
- Maria Silvia (°1863): trouwde later met Eduardus Josephus De Keyzer en overleed te Leefdaal in 1908
- Maria Ludovica (°1864): overleed als baby van 1,5 maand
- Maria Elisabeth (°1865).
Jan Baptist Ronsmans overleed te Leefdaal op 3.12.1866, 32 jaar oud.

2. Maria Catharina hertrouwde te Leefdaal op 28.12.1867 met Franciscus Ronsmans, 38 jaar, een oudere broer van Jan Baptist.
Met hem kreeg zij twee kinderen:
- Maria Ludovica (°1868): overleed als baby van 1 maand
- Maria Adelia (°1869): “Delle” die later trouwde met “den Burte”.
Enkele maanden na de geboorte van “Delle” overleed moeder Maria Catharina Vandeputte, op 6.10.1869, 30 jaar oud.

3. Haar tweede man, Franciscus Ronsmans, hertrouwde te Leefdaal op 27.4.1870 met Maria Elisabeth Hemeleers (°Duisburg 1843). Met haar kreeg hij twee kinderen:
- Felix (°1871): later koopman, getrouwd met Maria Leontina Trappeniers
- Florentina (°1872).
Maar de dag na de geboorte van haar jongste dochtertje overleed Maria Elisabeth Hemeleers, op 4.1.1872, 28 jaar oud. En vier dagen na haar moeder overleed ook Florentientje.

4. Franciscus Ronsmans trouwde voor de derde maal, met Virginia Ariën, geboren in het Limburgse Paal ca 1847. Met haar kreeg hij vijf kinderen:
- Maria Remigius (°1875): overleed als baby van 2 maanden
- Remigius (°1876): later landbouwer, overleed ongehuwd in 1913
- Clementia (°1878): trouwde met veekoopman Josephus Machtens; hun zoon Terentius Vitalis Machtens en zijn vrouw Seraphina Van Meerbeeck zijn de ouders van Magda Machtens getrouwd met Raoul Bruggemans, de huidige uitbaters van de “Trullekeshoeve” in Leefdaal.
- Tirentius (°1881): trouwde met Seraphina Wauters uit Bertem; hun zoon Augustinus en zijn vrouw Bertina Feytens zijn de ouders van Adelain, Maria en Rozine Ronsmans (“van den Trul”) in Bertem.
- Maria Nathalia (°1885): overleed als 3-jarige kleuter.

Virginia Ariën overleed te Leefdaal op 19.7.1892, 45 jaar oud.
Franciscus Ronsmans overleed te Leefdaal op 12.7.1899, 70 jaar oud.

Cyriel Letellier

woensdag 24 oktober 2007

Julia Vandeputte

Vandaag richten we de schijnwerpers op Julia Vandeputte. Julia werd geboren te Bertem op 14.12.1924. Zij is sinds eind vorig jaar weduwe van Jozef Maginelle (°Korb.D.26.9.1917/+Leuven 2.12.2006), erekoster van Korbeek-Dijle. Julia en de koster hebben vijf kinderen, dertien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen.


Uit de kwartierstaat die ik opstelde van Julia lichten we eerst de Vandeputte’s:

De ouders van Julia: Josephus Vandeputte (“Jefke van den Burte” in Leefdaal en “Jefke van den Boerte” in Bertem) (°Leefdaal 1899/ +Korb.D.1987) en Mathilde Lismont (°Bertem 1900/ +Korb.D.1992). Jefke en Mathilde hadden naast Julia nog een tweede dochter, Maria, die echter overleed op 16–jarige leeftijd in januari 1947. Jefke was landbouwer en lange tijd voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand van Bertem (de voorloopster van het huidige OCMW). Mathilde was een jaargenote van mijn moeder, Elisa Laes, en samen hebben zij school gelopen bij de Zusters van Liefde in Bertem. Merkwaardig feit: in het jaar dat mijn moeder haar jongste dochter kreeg werd Mathilde grootmoeder van haar oudste kleindochter.

De grootouders van Julia: Ludovicus Vandeputte (den Burte) (°Leefdaal 1865/+Leefdaal 1933) en Maria Adelia Ronsmans (Delle) (°Leefdaal 1869/+Oudergem). Louis en Adèle waren landbouwers in Leefdaal. Zij waren nicht en kozijn. De moeder van Adèle, Maria Catharina Vandeputte, was een zus van de vader van Louis, Joannes Josephus Vandeputte.
Den Burte en Delle hadden buiten Jefke nog vijf kinderen, o.a. Jan Baptist Vandeputte (Tist van den Burte), die in Leefdaal bleef wonen, in de Korbeekstraat. Tist heeft drie zonen: Leefdalenaar René Vandeputte (°1924) getrouwd met Julia Verboomen, de ouders van Marcel (op de Sint-Franciscusberg in Bertem) en Bernadette (in Vossem), Clement die vertrok uit Leefdaal en reeds overleden is, en Leefdalenaar Roger Vandeputte (°1934) getrouwd met Irène Verdeyen, de ouders van Martine (in Holsbeek) en Anne (in Bertem).

De overgrootouders van Julia: Joannes Josephus Vandeputte (°Leefdaal 1829/+Leefdaal 1866) en Maria Elisabeth Berthels (°Neerijse 1834/+Leefdaal 1895). Joannes Josephus was ook landbouwer. Hij overleed op 37-jarige leeftijd, vijf maanden na de geboorte van zijn zoon Louis. Elisabeth Berthels was een dochter van Korbekenaar Antonius Berthels. Antonius Berthels was een halfbroer van de grootmoeder en een kozijn van de grootvader van Dolf van den Bettel, van Treis Bettel en van Teike (de vrouw van Kevaune), en een nog verdere bloedverwant van Mille Bettel, Lewie de Scheper en de Stanje. De moeder van Victor Beersaerts (de Kwint) en de moeder van Petrus Rongé (Piër van Kui) waren zussen Berthels. Hun vader was ook een halfbroer van Antonius.

Ik was vroeger al eens tot de vaststelling gekomen dat kapster Sonja Vanderveken langs de Devan’s een ver familielid was van haar man Danny Rongé. Nu stel ik vast dat Piër van Kui (een overgrootvader van Danny) een kozijn was van de Kwint (een overgrootvader van Sonja) en een achterkozijn van Teike (een overgrootmoeder van Sonja). Sonja en Danny worden dus vandaag nog een beetje meer familie verklaard van mekaar, en ook een beetje van Julia Vandeputte.

In 1868 hertrouwde Elisabeth Berthels met Korbekenaar Engelbertus De Greef (°Korb.D.1828/+Leefdaal 1893), koopman in aardappels. Engelbert was een oom van Louis De Greef (Lewie den Titte).
Louis Vandeputte (den Burte), slechts twee jaar en drie maanden oud als zijn moeder hertrouwde, zal zijn stiefvader Engelbert De Greef waarschijnlijk altijd als zijn echte vader hebben beschouwd. Engelbert De Greef kwam ongelukkig aan zijn einde. Hij verdronk in de Voer.
Zoals Louis Vandeputte als vijf maanden oude baby zijn vader verloor, zo verloor ook Adèle Ronsmans toen ze pas acht maanden oud was haar moeder, Maria Catharina Vandeputte, op 30-jarige leeftijd. Hoe jong ook, Maria Catharina was reeds weduwe van een broer van haar man. De gemiddelde levensverwachting was toen nog erg laag.
Adèles vader, Franciscus Ronsmans, hertrouwde met Maria Elisabeth Hemeleers. Maar minder dan twee jaar later overleed ook zij. Franciscus trouwde dan voor de derde maal, met Virginia Ariën, die Adèle heeft grootgebracht.

De betovergrootouders van Julia: Franciscus Vandenputte (°Wakkerzeel - toen een gehucht van Werchter - 1803/+Leefdaal 1844) en Maria Vanden Wijngaerden (Leefdaal 1805/ +Leefdaal 1859). Toen Franciscus ingeschreven werd in het geboorteregister van Werchter was België een deel van Frankrijk. De gemeentesecretaris schreef toen 15 prairial van het jaar 11 van de Franse Republiek. Deze secretaris was een buitengewoon vooruitziend man: achter de naam van de boreling schreef hij: “conscrit de l’an 31” (dienstplichtige van het jaar 31). Het jaar 31 is er nooit gekomen. Op 1 januari 1806 (11 nivôse van het jaar 14) schakelde men opnieuw over naar de Gregoriaanse kalender.
Franciscus en Maria hebben mekaar waarschijnlijk leren kennen in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar Franciscus dienstbode was. Na zijn huwelijk werd Franciscus landbouwer in Leefdaal.
Geboren als Vandenputte in Wakkerzeel (Werchter) overleed Franciscus als Vandeputte in Leefdaal.

De oud-ouders van Julia: Petrus Vandenputte (°Wakkerzeel 1764/ +Wakkerzeel 1830)en Joanna Lanciers (°Herent 1772/+Wakkerzeel 1829). Zij waren landbouwers in Wakkerzeel.

De oud-grootouders van Julia: Henricus Vanden Putte en Elisabeth Claes, ook Wakkerzelenaren.


Volgen we nu eens de stamreeks Lismont van Julia Vandeputte’s moeder Mathilde Lismont:

Mathilde’s ouders: Jan Baptist Lismont (°Bertem 1854/+Bertem 1936) en Anna Catharina Erven (°Heverlee 1858/+Bertem 1915). Jan Baptist was schrijnwerker in de Blokkenstraat te Bertem.

Mathilde’s grootouders: Josephus Augustinus Lismont (°Leuven 1815/+Bertem 1899) en Maria Theresia Somers (°Bertem 1815/+Bertem 1858). Joseph August was schrijnwerker in de Dorpstraat te Bertem. Theresia Somers overleed, slechts 42½ jaar oud, na 14 jaar huwelijk. Zoontje Jan Baptist was toen amper 4 jaar oud. Joseph August is nooit hertrouwd.

Mathilde’s overgrootouders: Deodatus (of Dieudonné) Lismont (°Gingelom ca 1766/+Leuven 1825) en Anna Maria Derom (°Kortenberg 1776/+Leuven 1826). Zij waren “bierverkopers” in de Leverstraat te Leuven. De Leverstraat was het deel van de huidige Dirk Boutslaan tussen de trappen van de Sint-Pieterskerk en de Dijle.

Mathilde’s betovergrootouders: Hubertus Lismont en Anna Catharina Franssen, inwoners van Gingelom ten oosten van Landen in de provincie Limburg.

Julia, jij hebt je leven in dienstbaarheid doorgebracht. Met veel toewijding heb je jarenlang oudere familieleden verzorgd, en als laatste nog vele jaren je man. Ondertussen bracht je vijf kinderen groot die na het uitzwermen en vermenigvuldigen nog steeds hun zoeten inval hebben bij jou. Maar zij dragen je op de handen. Geniet nog vele jaren van hun zorgzame aandacht.

Cyriel Letellier

donderdag 18 oktober 2007

Yvonne Lemmens

Vandaag is het de beurt aan Yvonne Lemmens om even in de schijnwerpers te staan. Yvonne werd geboren te Korbeek-Dijle op 25.6.1922. Zij was getrouwd met Charly Bruffaerts (Sjarli van de Witten Boer) (°Korb.D.1922/+Leuven 1986). In Korbeek-Dijle is zij bekend als “Yvonne van Tist” (vóór haar huwelijk) of “Yvonne van Sjarli van de Witten Boer” (na haar huwelijk). Yvonne en Charly hebben één zoon: Harry Bruffaerts. Een ouder broertje van Harry overleed toen het 2½ maand oud was.Volgen we nu de voorouders Lemmens van Yvonne.

Haar ouders: Petrus Henricus Lemmens (Tist van Lemmes) (°Korb.D.1892/+Korb.D.1969) en Maria Elisabeth Deboet (Mie Tist) (°Korb.D.1894/+Korb.D.1962). Tist en Mie hielden café op den Dries. In de jaren 30 en 40 van 1900, toen hun vier dochters: Julia, Trés, Lieza en Yvonne, in de fleur van hun leven waren, draaide het café op volle toeren. Dochter Lieza (Krol) heeft het café daarna nog vele jaren uitgebaat. Ook Nadine Hendrickx, een dochter van Trés, heeft vele jaren meegedraaid om het café glans te geven.

Haar grootouders: Desiderius Lemmens (Lemmes) (°Everberg 1870/ +Korb.D.1950) en Pelagie Darche (Pelle) (°Korb.D.1872/ +Korb.D.1949). Langs Lemmes en Pelle had Yvonne een zeer grote familie. In Korbeek-Dijle blijft daarvan niet veel meer over: Albert Lemmens, Irène Darche en Lily Lava.

Haar overgrootouders: Josephus Eduardus Lemmens en Catharina Josephina Cludts, in Everberg.

Volgen we nu de voorouders Deboet van Yvonne.

Haar grootouders: Petrus Deboet (Pië Deboet) (°Korb.D.1864/ +Korb.D.1932) en Theresia Verbinnen (Treis de Weif) (°Holsbeek 1855/+Korb.D.1930).
Pië Deboet was de tweede man van Theresia Verbinnen. Theresia was weduwe van August Guilielmus Creffier (+Leuven 1883). Theresia had twee kinderen Creffier, onder wie Elisa, vrouw van Victor Vandenplas en moeder van Moke Kreulle en Plaske, en vijf kinderen Deboet, onder wie Mie Tist, en Pauline, die trouwde met mijn oom Henri Letellier (Rie Cammoos), kantonnier in Schaffen.
Pië Deboet was een oudere broer van August Deboet (de Jutte van den Boette).

Haar overgrootouders: Jan Baptist Deboet (Nolle van den Boette?) (°Bertem 1833/+Korb.D.1885) en Maria Regina Nijs (°Korb.D.1839/ +Korb.D.1912). De Korbeekse familie Nijs had haar stek, volgens de kadasterkaart van Popp (1854), aan de bovenkant van de Putstraat waar nu Herman Schol woont en waar voordien het schamel huisje stond van Celestina Deboet (Stinne Nolleke), de jongste zus van Pië Deboet en de Jutte. Twee andere zussen van Pië en de Jutte waren: Maria Josepha Deboet, die trouwde met Engelbert Rongé (Bère van Kui), de ouders van Rosalie Rongé (Rauzeke Tet), en Pauline Deboet, die trouwde met Petrus Rongé (Piër van Kui).

Haar betovergrootouders: Petrus Deboet (den Boette?) (°Neerijse ca 1795) en Joanna Catharina Imbrechts (°Bertem ca 1802), landwerkers in Bertem. Zij trouwden ook te Bertem in 1826.

Haar oud-ouders: Petrus Henricus Deboth en Catharina Dewals. Zij woonden in Neerijse of Loonbeek.

Als mogelijke betekenis of oorsprong van de naam Debot(h) noteert Frans De Brabandere in zijn Woordenboek van de Familienamen in België & Noord-Frankrijk: “Bijnaam voor een botterik, voor iemand die bot is: plomp, onfatsoenlijk, ongemanierd”.
De naamsverandering van Deboth naar Deboet is een gevolg van de dialectische uitspraak van “Debot”. Een Neerijsenaar of een Loonbekenaar die Debot noemde zei in zijn dialect dat hij Deboet noemde, zoals hij ook van een bot mes zegt dat het “boet” is. Ter plaatse wist de pastoor dat hij uitspraak Deboet als Debot moest noteren. Maar als die Neerijsenaar of Loonbekenaar naar Bertem verhuisde noteerde de pastoor of de gemeentesecretaris daar precies wat hij hoorde nl. Deboet.

Yvonne, jij hebt heel hard gewerkt in je leven. De beenhouwerij van de Witten Boer, en later van Charly, en nog later van Harry, draaide vooral op hun vrouwen. Dat je nog lang in goede gezondheid mag genieten van de vruchten van je arbeid.

Cyriel Letellier

Daniël Taillieu


Ter gelegenheid van het WOS-diner op zondag 30 september 2007 ging oud-chiroproost (toen salesiaan, nu karmeliet) Daniël Taillieu voor in de eucharistieviering in Korbeek-Dijle. Hij vertelde ons over zijn missiewerk in Congo, waar hij zich vooral inzet voor de vorming van de jeugd. Hij vertelde ons ook hoe een pater zich in Congo in alle omstandigheden uit de slag moet kunnen trekken. Zo vond hij eens een halfbewusteloze vrouw langs de weg. Zij was onderweg naar de kraamkliniek. Hij heeft ter plaatse voor vroedvrouw gespeeld!
Pater Daniël dankt voor het warm onthaal in Korbeek-Dijle.

donderdag 11 oktober 2007

Wereldmissiehulp 2007

In alle kerken van onze federatie verzamelen wij op zaterdag 20 en zondag 21 oktober, missiezondag, kleren en schoenen voor Wereldmissiehulp. Wie nog goede draagbare dingen kan missen vragen wij die in het portaal van de kerk te deponeren vóór, tijdens of na de vieringen van het weekend.

KVLV - wandeling naar de waterbeheersingswerken in de Dijlevallei

Op zondag 23 september 2007 bezocht KVLV-Korbeek-Dijle het resultaat van de waterbeheersingswerken in de Dijlevallei. Met een grote groep – de wandeling stond voor iedereen open – genoten wij van de natuur en de zachte septemberzon. Ondertussen bracht onze gids ons heel wat kennis bij over het nieuwe beschermingssysteem van Leuven, over het Speelgoed van de Jozefieten en over het Jezuïetenhof. Een aangename en leerrijke wandeling!

maandag 24 september 2007

Jan Pelgrims

Vandaag nemen we de draad weer op van onze artikelenreeks over de Korbeekse senioren met Joannes Franciscus Pelgrims (alias de Frits; sommigen noemen hem Jan, weer anderen Susse). Jan Pelgrims werd geboren te Korbeek-Dijle op 8.6.1922. Hij trouwde in 1954 met zijn achternicht Irène De Greef (°Korb.D.1924). Zij hebben samen een zoon: Felix Pelgrims.

Gaan we nu op zoek naar de voorouders van Jan Pelgrims.

De eerste Pelgrims in Korbeek-Dijle was Ludovicus Pelgrims (°Rotselaar 1803/+Korb.D.1859). Hij trouwde te Korbeek-Dijle in 1825 met Anna Maria Berthels (°Korb.D.1802). Zij was een nicht van de grootvader en de grootmoeder van Dolf van den Bettel, Treis Bettel en Teike.
Ludovicus Pelgrims was de zoon van Andreas Pelgrims (+Rotselaar 1812) en Maria Catharina Geerts, landbouwers in Rotselaar.

Ludovicus Pelgrims en Anna Maria Berthels hebben waarschijnlijk de elfjarige Amandus Fagot (Mandus) verder grootgebracht nadat beide ouders van Anna Maria, die vondeling Amandus Fagot in 1814 hadden opgenomen, waren overleden. In 1844 was Ludovicus Pelgrims getuige bij het huwelijk van Amandus.
Volgens de kadasterkaart van Popp (toestand in 1854) woonde Ludovicus op de Veeweide, ongeveer op de plaats waar nu Georgette Vanden Eynde, Luc Beersaerts en Yolande Casteleyn wonen.

Ludovicus en Anna Maria kregen elf kinderen. Zeker drie ervan overleden als baby of peuter.
De jongste zoon, Carolus Pelgrims (°Korb.D.1841/+Korb.D.1919) trouwde met de Leefdaalse Amelia Wittebols (°Leefdaal 1837/+Korb.D. 1904). Zij bleven in Korbeek-Dijle wonen.
Carolus en Amelia kregen zeven kinderen waarvan zeker één als baby overleed.De oudste, Augustinus Pelgrims (den Baa) (°Leefdaal 1865/+Korb.D.1908) trouwde met de Oud-Heverlese Maria Leontina Swaerts (Tinne van den Baa) (°Oud-Heverlee 1866/+Korb.D.1938).
Augustinus en Maria Leontina kregen acht kinderen, waarvan één in 1902 als driejarige kleuter overleed. De oudste, Emiel Henri Pelgrims, geboren te Oud-Heverlee in 1888, verongelukte in 1906, nog vóór hij 18 jaar zou worden, in de kolenmijn van Ransart bij Charleroi. Vijf jaar eerder was daar reeds een andere Korbekenaar, Joannes Franciscus Bruffaerts, de vader van de Witten Boer, om het leven gekomen. De jongste zoon van den Baa en Tinne werd geboren in 1908 toen vader Augustinus (den Baa) reeds was overleden.

Maria Leontina hertrouwde in 1910 met Theophile Matthys (°Heverlee 1864/+Leuven 1912) uit Egenhoven, een broer van mijn stiefgrootvader Engelbert Matthys (Ingel Mattaës) uit Bertem.
Pas tweeëneenhalf jaar getrouwd overleed ook Theophile Matthys. De zes overlevende kinderen van Maria Leontina waren toen tussen 17 en 4 jaar oud. Moeder Tinne heeft het dan alleen moeten rooien, misschien geholpen door, of misschien nog belast met de zorg voor, haar schoonvader Carolus (+1919).

Haar vijfde kind was Felix Pelgrims (de Mens van den Baa) (°Korb.D.1901/+Korb.D.1977) die trouwde met Maria Elisa Vanderveken (Mie Tei) (°Korb.D.1902/+Leuven 1989). Felix was spoorwegarbeider. Felix en Marie kregen zeven zonen, van wie Jan Pelgrims (de Frits) de oudste was. De tweede, Carolus, overleed op tweejarige leeftijd.

Een jongere broer van Felix, Prosper, is, ongetrouwd, nog vele jaren in het ouderlijk huis op Ormendaal (het latere Schuurke) blijven wonen. Hij was alom gekend als Mos van den Baa. Maar Mos heeft zijn huis verkocht aan Frans Mees (Miëske) en Leonie Fagot (Nieke Parre) en heeft voor zichzelf een “chalet” gebouwd in de Leuvenseweg, waar nu Maria Strijmeersch (Merja van de Vleundereer) woont.
Drie zussen van Felix Pelgrims trouwden met een Bertemnaar. Ongetwijfeld zijn er nog kozijns en/of nichten van Jan Pelgrims onder de Gilis’sen, de Van Noppen’s en de Buekenhoudt’s van Bertem (Ik denk b.v. aan de schoonmoeder van politieofficier Roger Crabbé).

Wat betreft de voorouders Vanderveken van Jan Pelgrims kan ik alleen maar in herhaling vallen. In de parochiebladen van 19 en 26 april 2006 heb ik deze familie reeds uitvoerig uit de doeken gedaan. Toch één kanttekening: zowel in de Vanderveken’s, via Dorothea Berthels (Teike), als in de Pelgrims’en, via Anna Maria Berthels (de vrouw van de eerste Pelgrims in Korbeek-Dijle), zit Berthels-bloed.

Maar laten we het nu eens hebben over Jan Pelgrims zelf!
In mei 1940 werd hij als bijna 18-jarige opgeroepen voor een blitzopleiding tot Belgisch soldaat. Van hot naar her maakte hij als rekruut een echte odyssee door Frankrijk. In zijn later leven was hij spoorwegarbeider.
Naar het voorbeeld van zijn vader Felix, die kandidaat was op de lijst Cappuyns in 1938, heeft Jan Pelgrims zich ook in de gemeentepolitiek gewaagd. Bij de verkiezingen van oktober 1952 was hij lijstduwer op de lijst getrokken door Jan Baptist Vandezande. Er was toen maar één tegenkandidaat, Marcel Darche. En Jan Baptist Vandezande overleed vier dagen vóór de verkiezingen! Alle kandidaten waren bijgevolg verkozen, ook Jan Pelgrims.
Bij de verkiezingen van oktober 1958 waren er twee lijsten: nr.1 getrokken door Jozef Van Geel (Lange Jef) en nr.2 getrokken door Marcel Devijver. Jan Pelgrims was 3de kandidaat op de lijst van Jozef Van Geel. Hij kwam in de gemeenteraad door opvolging van Marcel Darche, die overleed 12 dagen na de verkiezingen.
Bij de verkiezingen van oktober 1964 was hij kandidaat op de lijst getrokken door Louis Vandermueren. Hij werd niet verkozen maar werd lid van de Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O.).
Bij de verkiezingen van 1970 was hij opnieuw kandidaat op de lijst Vandermueren. Nu werd hij wel verkozen en daarenboven bleef hij lid van de C.O.O..
Jan Pelgrims was medestichter van Voetbalclub Korbeek-Dijle Sport, op 2de Pinksterdag 1957. Hij was ook muzikant in de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia. En hij was, en is nog steeds, een verwoed duivenmelker.
Het jongste kind van Augustinus Pelgrims (den Baa) en Maria Leontina Swaerts (Tinne van den Baa), dat geboren werd nadat den Baa reeds was overleden, was geen zoon maar een dochter: Maria Theresia Pelgrims (Mieke Baa).
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1964 was Jan Pelgrims geen kandidaat. Hij kon dus ook niet verkozen worden. Hij sympathiseerde wel met de overwinnende lijst van Louis Vandermueren en werd verkozen tot voorzitter van de C.O.O. (Commissie van Openbare Onderstand).


Frits, jij hebt veel meegemaakt in je leven, in en buiten Korbeek-Dijle. Korbeek-Dijle zou Korbeek-Dijle niet geweest zijn zonder de populaire figuur van de Frits die met zijn volkse wijsheid van velen respect afdwong.
Dat je met Irène nog vele jaren samen gelukkig mag zijn!

Cyriel Letellier

zaterdag 15 september 2007

De Piraten Van De Zee

Op zaterdag 8 september 2007 was er in Ter Dijle de jaarlijkse barbecue van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle. Traditiegetrouw werd het feest muzikaal opgeluisterd door de jeugdharmonie onder leiding van Hans Dewit.


Als thema hadden zij gekozen voor: “De piraten van de zee”. Uitgedost als echte piraten toonden ze in een prachtig bootdecor – een creatie van Jaak en Pol – hun beste muzikale kunnen.


In combinatie met de fijn verzorgde barbecue: een uiterst geslaagde avond!

C.L.

woensdag 12 september 2007

Korbeek Kermis 2007

Op zondag 26 augustus 2007 werd voor de eerste maal het ganse Korbeekkermisprogramma afgewerkt in de Parochiale Gebouwen. De door het koor begeleide openluchtmis om 10.30 u op de vernieuwde parking had als thema: Geloven … een kostbare plant!


In het openingsgebed baden we samen:
God, beide plantjes (“Ik heb geen tijd” en “Ik honger naar graag gezien worden”) woekeren vaak in onze tuin.
Soms hebben we geen adem en geen kracht genoeg
om elke dag de aarde van ons leven te ver-lucht-en.
Geef ons in deze vakantietijd
de adem om de spade in de grond te steken.
Geef ons in deze zomertijd
de kracht om te durven spitten,
en wat dieper te graven naar de essentie van ons leven.
Misschien mogen we dan wel een Bron ontdekken,
een schat heel diep in onszelf.
Misschien ontdekken we wel Jouw onuitputtelijke adem en kracht
om elke dag de aarde van ons leven te ver-lucht-en.

En bij de offerande bad de priester:

Heer, onze God,
Alles wat we hier vandaag in ons hart dragen en op het altaar plaatsen is een uiting van ons geloof
en van onze bereidheid om ons te blijven inzetten voor elkaar.
Geef dat wij in dit brood en deze wijn
Jezus mogen erkennen en ervaren, levend in ons midden.
Dat Zijn brood ons de kracht geeft om te blijven geloven
in een wereld waar het goed is voor allen.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.

Op het einde van de mis was priester Jos Geyskens heel gul met een kommetje wijwater om de parking in te zegenen en de mensen in de besprenkeling te laten delen.
Tenslotte zorgde de Chiro met haar kampdans voor een artistieke noot.In de namiddag was er de fietsrally van de Oud-Chiroleiding, een optreden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle en een zeer gesmaakt entertainment van het muzikale duo: Frans en Frans. De kinderen vonden hun gading op een springkasteel en bij de koordjetrek-stand van de Landelijke Gilde, terwijl barbecuebereiders zorgden voor de inwendige mens.


C.L.

Etentje WERKGROEP ONTWIKKELINGS SAMENWERKING KORBEEK-DIJLE 2007

In Guatemala wordt de verkiezingsstrijd op een heel gewelddadig niveau gestreden. We zouden oneindig kunnen doorgaan: De onrecht­vaardigheid, de duizenden illegale vluchtelingen die alles op het spel zetten om toch maar hun droom te verwezenlijken, ‘the American dream’.
En toch is het mooi te zien hoe sommige organisaties zich blijven inzetten tegen de verdrukking van de ‘indigenas’, de oorspronkelijke en armste bevolking van het land. Gelukkig maakten we in dit prachtige land ook heel wat moois mee: De plaatselijke boeren die samenwerken. De fierheid waarmee de mensen hun percelen land tonen, de moed die ze telkens weer vinden. Vrouwen opgeleid tot de eerste ‘dierenartsen’. Zij verdienen alle steun …


Sam Van Neck

Ik had het geluk een driedaagse bijeenkomst van het ‘Plataforma Agraria’ mee te maken. Een platform voor en van de meest verdrukte bevolkingsgroepen. Het is hoopgevend te zien hoe de mensen ondanks alle verdrukking de moed niet verliezen.

In Guatemala werken ook de Zusters Annonciaden van Huldenberg.

Daarom is het zo belangrijk dat wij allen deze projecten steunen. Hier en nu!
Missiediner op zondag 30 september 2007 van 12.00 tot 14.00 uur in Don Bosco Oud-Heverlee
Op het menu staat er :
- Aperitief, sla met gerookte zalm, scampi en mozarella of courgettesoep
- Steak of zalmfilet met sla of verschillende sausen. Kipfricassee.
- IJstaart, taart of ijs.
Er zijn porties voor volwassenen of kindvriendelijke.
Je kan je bestelling laten noteren bij (briefje in de bus, telefoon, fax, email) (liefst voor 24 september):
- Myriam Maginelle Ormendaal 33 016-22 65 29 myriam_maginelle@hotmail.com
- Maria Maginelle Nijvelsebaan 80 016-47 18 54 frans.vanneck@telenet.be
- Jan Moeyersons Stationsstraat 20 016-47 12 52 wiesgoossens@yahoo.co.uk
- Gard Vermeulen Dam 2 [Tel of Fax] 016-47 70 62 gard@telenet.be


Kan je echt niet deelnemen en de andere vrienden ontmoeten? Je kan toch steunen door een overschrijving: Rekening 734-3460465-96 van Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.


Wij kijken uit naar je komst. Bedankt en smakelijk eten.
De medewerkers van de WOS

zondag 19 augustus 2007

Bijbel en Koran

GELEZEN IN TERTIO van 15.8.2007:
Flarden uit een vraaggesprek van Emmanuel Van Lierde met Martha Frederiks over BIJBEL EN KORAN

Martha Frederiks behoort tot de Nederlandse Hervormde Kerk en is hoogleraar missiologie aan de Universiteit van Utrecht. Haar leeropdracht omvat de interreligieuze en interculturele dialoog.

Aan het woord: Martha Frederiks:
We moeten de Koran in de eerste plaats zien als een gedicht. Hij werd helemaal op rijm geschreven. Hij bevat opvallend minder historische stukken dan de Bijbel. De Koran vertelt geen volledige verhalen. Veeleer moeten we ervan uitgaan dat in het Midden-Oosten verhalencorpussen mondeling werden doorverteld en dat de Koran daarbij aansloot.
Alleen soera (= hoofdstuk) 19,16-22 brengt ongeveer hetzelfde verhaal van de boodschap van de engel aan Maria als Lucas 1,26-38.

Ik citeer beide teksten.

Koran:
En vermeld ook in de Schrift Maryam (= Maria)
toen zij haar huisgenoten ontweek
naar een oostelijke plaats
en een afscheiding plaatste
tussen hen en haar.
Toen zonden Wij tot haar Onze Geest
die voor haar de gelijkenis aannam
van een welgevormd menselijk wezen.
Zij zeide:
Ik neem voor u mijn toevlucht
bij de Erbarmer
indien gij vrezend zijt.
Hij zeide:
Ik ben slechts
de boodschapper van uw Heer
opdat ik u een reine knaap schenke.
Zij zeide:
Hoe zou ik een knaap kunnen verkrijgen
daar toch geen menselijk wezen
mij heeft aangeroerd
en ik geen hoer ben.
Hij zeide:
Zo is het!
Uw Heer heeft gezegd:
Voor Mij is het gemakkelijk.
En het geschiedde
opdat Wij het zouden maken
tot een teken voor de mensen
en een barmhartigheid vanwege Ons.
En het werd een vastgevelde beschikking.
Toen werd zij zwanger van hem
waarop zij zich met hem terugtrok
naar een afgelegen plaats.

Bijbel:
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een jonge vrouw die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: Ik groet u gezegende, de Heer is met u. Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maar hoe moet dat dan? zei Maria tegen de engel. Ik heb geen omgang met een man. De engel antwoordde haar: Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Toen zei Maria: Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar weg.

En Martha Frederiks gaat verder: In de Koran staan de profeten centraal. Die komen ook in de Bijbel ter sprake, al geeft de Koran een bredere interpretatie aan het begrip “profeet’. Zo zijn ook Abraham, David en Salomo profeten.

Jezus is voor de Koran een profeet die op een bijzondere wijze bij Maria werd verwekt. Vooral de theologische invulling van wie Jezus is, verschilt. Voor de Koran is hij niet de zoon van God.
Koran, soera 9,30:
En de joden zeggen:
“Uzayr” is Gods zoon
en de christenen zeggen:
De Masih (= de Messias) is Gods zoon.
Dat is wat zij zeggen met hun monden
in aanpassing aan de woorden van hen
die in vroeger tijd ongelovig waren.
God moge hen bestrijden!
Hoezeer zijn zij in leugen verstrikt.

Wat de kruisiging betreft is de Koran onduidelijk.
Koran, soera 4, 157:
En omdat zij zeiden:
Wij (= de joden) hebben gedood de Masih (= de Messias),
Isa (= Jezus), de zoon van Maryam (= Maria),
boodschapper van God.
Maar niet hebben zij hem gedood
en niet hebben zij hem gekruisigd,
doch voor hen
werd een schijnbeeld van hem gemaakt.

Tien jaar geleden kreeg ik een mooi uitgegeven Koran als geschenk. Ik heb daarin naar verhalen gezocht die ook in de Bijbel aan bod komen. Maar ik vond slechts flarden van verhalen. Bovenstaand artikel bevestigt dat dit helemaal eigen is aan de Koran.
Wie de Islam beter wil leren kennen heeft meer nodig dan de lezing van de Koran.
C.L.

woensdag 8 augustus 2007

Spanning tussen politiek en geloof is heilzaam

Fragment uit een vraaggesprek van Jan De Volder met Steven Vanackere, nieuw Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin.


Op uw website verwijst u naar uw gelovig engagement in uw parochie, maar in een interview met De Standaard zaterdag hield u toch een laag profiel aan. Wat betekent uw geloof voor uw politiek engagement?

“Ik ben actief in een kleine parochiegemeenschap van Neder-over-Heembeek. Ik ben geen aanhanger van het “ietsisme”. Ik geloof in een persoonlijke God, die zich in de geschiedenis manifesteert, en ik sta in een bepaalde traditie. Ik wil dat niet wegstoppen, omdat mensen recht hebben om te weten waar een politicus voor staat en waar hij zijn inspiratie haalt.
Tegelijkertijd wil ik er niet mee te koop lopen. In onze gelaïciseerde samenleving wil ik diegenen die deze inspiratie niet delen, niet voor het hoofd stoten. Als minister wil ik vooral worden beoordeeld op mijn beleidsdaden. Toch merk ik dat het taboe over geloof en politiek vermindert. Iemand als Herman Van Rompuy, die nederig over zijn gelovige zoektocht getuigt, heeft daar zeker toe bijgedragen.”


Op het congres Brussel-Allerheiligen hield u een getuigenis over de link tussen geloof en politiek.
“Ik reflecteerde daar over de stelling van de protestantse socioloog Max Weber, die zegt dat je geen man van Christus kunt zijn én politicus. Het evangelische radicalisme van de Bergrede – niet oordelen, je andere wang aanbieden – zou niet te verzoenen zijn met politiek. Als politicus ben je inderdaad bezig met te oordelen, en mensen op de een of andere manier te dwingen, via belastingen en reglementen. Ik denk dat een politicus de scheiding tussen kerk en staat ook een beetje in zijn hoofd moet maken.”


Hoe lost u die spanning op?
“Niet. Ik vind ze juist heilzaam. De radicale boodschap van het evangelie geeft me het bestendige ongemakkelijke gevoel dat ik nog niet genoeg doe. Is het geen schande dat zes procent van de mensen onder de armoedegrens leeft? Dat de armoede in Brussel nog toeneemt? Ook niet evangelisch bewogen politici zijn daar mee bezig, maar zeker christenen moeten dat een schande blijven vinden. Voor mij is het evangelie een bron van ongedurigheid.
Aan de andere kant is het ook een bron van rust en troost. Als je het evangelie leest, besef je dat niet alles van jezelf afhangt. Dat er iemand met een vaderlijke blik naar je kijkt, dat er vergeving is waar je tekortschiet.”


Wat is uw favoriete Bijbelpassage?
“`Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis gaan, de schoven op zijn rug´, zegt psalm 126. Het leven, zeker het politieke, bestaat uit hoogtes en laagtes, uit vreugde en verdriet. Je mag gelukkig zijn, na een zware tegenslag mag je ook weer thuiskomen. Geluk hangt niet alleen van jezelf af, het is ook gegevenheid, genade. Daar put ik veel troost uit.”

C.L.

dinsdag 17 juli 2007

Tony Blair en Nicolas Sarkozy

Gelezen in TERTIO van 20 juni 2007:

Passages uit het artikel van Jan De Volder:

Wordt Tony Blair katholiek diaken?


Dat Tony Blair zich al langer aangetrokken voelt tot het katholicisme staat buiten kijf. Zijn vrouw Cherie is een belijdende katholiek en hun vijf kinderen worden katholiek opgevoed.


Een katholiek eerste minister is vooralsnog ondenkbaar in Groot-Brittanië, waar de "Church of England" een bevoorrechte positie inneemt in de staatsordening.


In een nieuw boek over de Blairs van auteur Garry O'Connor zou staan: Tony drukte zijn sterk verlangen uit na zijn aftreden diaken te worden, en wel in de katholieke kerk.


Ik (franciscaan Michael Seed, secretaris van de Oecumenische commissie van het Aartsbisdom Westminster) bleef hen (de Blairs) geregeld zien door hun hulp in het daklozencentrum, maar ook omdat zij met het hele gezin naar Westminster Cathedral naar de mis kwamen. Dat was hun parochiekerk tijdens hun verblijf in Londen.


Passage uit het artikel van Guido Dierickx:


Sarkozy bekijkt scheiding kerk en staat anders


In Frankrijk trad met Nicolas Sarkozy een president aan die, zoals zijn voorgangers, een trouwe dienaar van de republiek wil zijn, maar die niettemin een heel andere opvatting huldigt over de scheiding tussen kerk en staat. Hij beschouwt de religies niet langer als een bedreiging, maar als een steun voor de republiek, als een steun die erkenning verdient. Hij spreekt een heel ander discours dan zijn voorganger Giscard d'Estaing die zich vanwege het Franse laïcisme nog meende te moeten verzetten tegen de vermelding van het christendom en van de religie in de aanhef van de toekomstige Europese grondwet. Het discours van Sarkozy rekent op de samenwerking tussen de religies en de staat, en lijkt meer op wat men al langer in de meeste westerse landen te horen krijgt.


Wordt die nieuwe opvatting hem alleen ingegeven doordat hij een gelovige katholiek zou zijn? Dat wordt door vele waarnemers betwijfeld. Uit een boek dat hij in 2004 publiceerde, blijkt dat hij gevoelig is en zelfs sympathie heeft voor het christelijke geloof. Duidelijk wordt daarin dat deze intellectueel ook in deze niet ongeletterd is. Geloof verstaat Sarkozy in de eerste plaats als hoop. Die religieuze hoop kan volgens hem niemand missen. Die is ook nodig voor de individuen en voor de samenleving. Waar de hoop ontbreekt, bijvoorbeeld bij de jeugd in de grauwe voorsteden, komt er ruimte vrij voor geweld, drugs en criminaliteit. Zijn eigen religiositeit blijft echter vaag: een spirituele gevoeligheid zonder veel theologische precisie, maar met grote therapeutische voordelen – ook maatschappelijk. Dikwijls komt hij daarop terug: de religie is "apaisant", vredestichtend of kalmerend.


C.L.

woensdag 27 juni 2007

Onze Vader

Op zondag 10 juni was er in Korbeek-Dijle een mama-papa-kinderviering. Deze viering stond in het teken van het “Onze Vader”, thema waaraan de kinderen een jaar lang hadden gewerkt in het kinderhoekje. Het was trouwens ook vaderdag. Bij het buitengaan kreeg iedereen als aandenken een kaart waarop aan de ene zijde het Onze Vader in eenvoudige kindertaal, en aan de andere zijde het Onze Vader, zeer uitgebreid en concreet, in een taal van volwassen gelovigen.
Zo luidt het Onze Vader van de kinderen:
Onze Vader,
Die in de hemel woont,
Uw naam is heilig,
U bent de Koning;
Alles in de hemel en op aarde
Moet naar U luisteren.
Geef ons iedere dag
Wat wij nodig hebben;
Vergeef ons wat wij verkeerd deden,
Zoals wij iedereen vergeven,
Die ons kwaad deed.
Help ons om geen verkeerde dingen te doen;
Houd het kwade van ons weg,
Want U behoort alles toe,
U bent groot en machtig,
Nu en altijd. Amen.
C.L.

donderdag 14 juni 2007

Het Korbeekse Geslacht Meulemans Deel 2

Dit artikel is het vervolg van deel 1.

Als afsluiting van mijn artikel over “Het Korbeekse Geslacht Meulemans” kondigde ik reeds een onderzoek aan naar de voorouders van Maurice Meulemans, uit het Haasroodse geslacht Meulemans. Maurice was een gekende figuur in de voetbalwereld, een talentvol keeper. Hij was ook medestichter van VC Korbeek-Dijle Sport op 2de Pinksterdag 1957. Hieronder een foto van de stichters in het café van Eugène Dewit.


Van links naar rechts, staande: Jozef De Greef, Jos Dewit en Louis Van Geel; zittend: Guillaume Nijs, René Paeps, Marcel De Vijver, Jozef Mommaerts, Jan Pelgrims en Maurice Meulemans.

Ik ben gaan speuren naar de voorouders van Maurice met de stille hoop ergens aansluiting te vinden met de voorouders van zijn vrouw, Lily Lava, kleindochter van de Korbeekse Seraphine Meulemans.
De stamreeks Meulemans van Maurice kon ik als volgt opbouwen:

Zijn ouders: Pieter Francis Meulemans (°Heverlee 1894) en Bertha Maria Michiels.

Zijn grootouders: Antoine Meulemans (°Blanden 1857) en Elisabeth Leontine Homblet.

Zijn overgrootouders: Henricus Meulemans (°Bierbeek 1830) en Angelina Vandenplas.

Nota: Overal waar “Bierbeek” staat in deze tekst kan dat evengoed “Haasrode” betekenen. Geboorten, huwelijken en overlijdens van Haasrodenaren werden opgetekend in de registers van Bierbeek en meestal “vergat” de pastoor of de secretaris van Bierbeek te vermelden dat het om een persoon van Haasrode ging.

Zijn betovergrootouders: Antonius Meulemans (°Bierbeek 1801) en Anna Catharina Vermaelen.

Zijn oud-ouders: Antonius Meulemans (°Haasrode 1759) en Anna Catharina Rodaer.

Zijn oud-grootouders: Joannes Meulemans (° ca 1730) en Anna Maria Van der Motten.

Joannes en Anna Maria huwden te Leuven-Sint-Kwinten op 4.11.1750. Maar Anna Maria blijkt niet geboren te zijn in Sint-Kwinten. Er werd wel een Joanna Maria Vandermotten gedoopt in Sint-Pieter in 1729. Mogelijk was Anna Maria dienstmeid in een gezin onder Sint-Kwinten, van waaruit zij uitgehuwelijkt werd. Maar dat huwelijk in Leuven deed bij mij de idee opkomen dat Joannes Meulemans misschien wel een Leuvenaar was. Dat zou kunnen: In Leuven-Sint-Michiel werd een Joannes Meulemans gedoopt op 24.3.1731 als zoon van Andreas Meulemans en Petronella Goffin. In dat geval evolueren we in de richting van de Korbeekse Meulemans’en. Maar ook in Bierbeek werden rond 1730 verschillende Joannes’sen Meulemans gedoopt, en ook een Maria Van der Motten in 1712. Of dit wel de gezochte Anna Maria is lijkt twijfelachtig. Deze had nog een kind in 1759. Toen zou de Maria Van der Motten uit Bierbeek reeds 46 1/2 jaar oud zijn geweest.
Joannes en Anna Maria woonden in elk geval na hun huwelijk zeker in Bierbeek, want hun kinderen zijn daar allemaal gedoopt. Hun tweede kind (oudste zoon) heeft als peter: Joannes Meulemans. Dat zou de vader van de vader kunnen zijn. In dat geval is de gezochte Joannes mogelijk de zoon van Joannes Meulemans en Anna Hay (de juiste spelling van deze naam is erg onzeker), en gedoopt in Bierbeek op 31.5.1729, of de zoon van Joannes Henricus Meulemans en Maria Amareins en gedoopt in Bierbeek op 14.9.1724.
Met deze drie niet uitgeklaarde mogelijke Meulemanssporen heeft verder bouwen aan de stamreeks Meulemans van Maurice geen zin. Het geeft wel een idee hoe moeizaam sommige opzoekingen in de oude registers kunnen zijn.

Cyriel Letellier

woensdag 6 juni 2007

Geplukt uit TERTIO

Uit de mond van een orthodoxe christen: Wij moeten in de wereld zijn als kleine Christussen en de goede geur van Christus verspreiden, zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs. Wij zijn niet zelf Christus, maar wie met ons in contact komt, moet iets van Hem voelen en opsnuiven. Door de liefde voor onze naaste moeten wij tonen dat de zonde kan worden overwonnen. Dat is onze echte schat.

Uit de mond van een katholiek christen: Het beste beeld van God is Jezus. Laat je leiden door Hem. Hij maakt je gelukkig en dat zal je aan te zien zijn in je manier van leven en omgaan met de ander.

C.L.

Eerste Communie 2007: Jezus Kleurt Je Leven

Onder dit motto vierden Arne, Dries, Emmy, Noortje, Pieter en Ward hun Eerste Communie in Korbeek-Dijle op zondag 20 mei 2007.


De ouders baden samen het openingsgebed:
Goede God,
Laat ons dromen hoe het kan worden op deze wereld,
Een wereld vol kleuren, met uw boog in de wolken.
Zo wil U met ons verbonden zijn.
Help ons die droom waar te maken samen met onze kinderen.
Laat ons in deze viering bidden dat we allen mogen ervaren:
Jezus kleurt ons leven.


En na een kleurige, wondermooie viering voorgegaan door Rudy Borremans, muzikaal begeleid door Hans en Boud en geregisseerd door Inge, baden de Eerstecommuniecantjes als slotgebed:
Lieve Jezus, het was fijn.
Wij horen er nu helemaal bij als jouw kleine leerlingen.
Laat de kleuren van de regenboog nooit verdwijnen uit ons hart,
Zodat wij overal waar wij komen een beetje van die kleuren kunnen uitdelen en zo mensen kunnen blij maken.


C.L.

woensdag 30 mei 2007

Kruisdagen 2007 In Groot-Bertem

Eerste Kruisdag


Op maandag 14 mei was er kruisprocessie in Korbeek-Dijle. De tocht ging van aan de kerk langs het Dijlepad naar de Veeweide.

Daar werden we ontvangen bij Frans en Roza.


Er werd een gebedsdienst gehouden in openlucht, voorgegaan door Gard Vermeulen, en waarin vooral de schoonheid van Gods schepping werd geloofd.

Tweede Kruisdag


Dinsdag 15 mei ging de kruisprocessie uit in Bertem. Van Hendrickx’ kapelleke via het kapelleke aan ’t klooster,


langs de Paardenstraat omhoog, ging de tocht naar het holleweggedeelte van de Rotspoelstraat waar het kruis, dat Louis Laes de hele weg had getorst, werd geplant.


Daarna ging het via de Egenhovenstraat naar het erf van Edgard Putseys waar Mia Naessens voorging in een woord- en communiedienst. Na de dienst kregen we nog wafels met koffie of chocomelk aangeboden.

Derde Kruisdag

Woensdag 16 mei werd er verzameld in Leefdaal. De kruisprocessie vertrok aan de kerk, langs de Boskee en de Kasteeldreef tot aan het brugje over de Voer.


Daar werd het kruis geplant dat Jean Troisfontaine had meegedragen.


Dan ging het verder via het Voerwegje en het Parochiecentrum terug naar de kerk, waar Rudy Borremans de H. Mis opdroeg van O.H.Hemelvaart.

C.L.